De Laudenviering

De lauden zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent.

De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen, gekozen rond de evangelietekst van de zondag, die het Laudenkoor samen met de kerkbezoekers zingt.

In de Lauden van Jansbeek ekklesia wordt aan het zingen van de psalmen het lezen van eigentijdse gedichten toegevoegd. Zo ontstaat een relatie tussen oude en nieuwe teksten, tussen wat vreemd en vertrouwd is.

Middels de ‘antifonen’ (“refreintjes”) die op een tekst uit het gedicht speciaal voor deze vieringen geschreven worden is er verbinding tussen psalmen en gedichten. De eenheid tussen psalmen, evangelie, gedichten, orgelspel en meditatie verdiept het gebed.

Bij de voorbeden is iedere aanwezige uitgenodigd om zorgen en verlangens in stilte te verwoorden of hardop uit te spreken.

x
Geoptimaliseerd door Optimole
>