De Zomerkring

Vragende gesprekken over biodiversiteit en het loofhuttenfeest.

Frank, een 300 jaar oude boom die verplaatst werd en dat niet overleefde.

Sta je weleens stil bij de waarde van biodiversiteit? Maak jij je zorgen om het verlies ervan? Hoe ga je om met die zorgen? Deel je ze met anderen?

Hoe kunnen we in beweging komen voor het behoud van biodiversiteit en hoe rouwen we om verlies ervan? Zou het goed zijn om stil te staan bij de waarde van biodiversiteit door middel van een viering?

Tijdens Sukkot, het Loofhuttenfeest, staan joodse gelovigen stil bij de afhankelijkheid van de mens van God. Ze houden met dit feest in herinnering hoe het joodse volk met de hulp van God door de woestijn ging en in tenten leefde.

Ieder volk, eigenlijk alles wat leeft, heeft regen nodig en is afhankelijk van het ecologische web van Gods schepping.

Hoe gedenken de christenen hun afhankelijkheid van God? Waarom is er voor Sukkot, hét feest, geen christelijke equivalent in het leven geroepen, zoals we voor Pesach en Sjavoeot wel kennen met het christelijke Paasfeest en Pinksteren?

Wat is de betekenis van Sukkot? Wat zouden christenen kunnen leren van het Loofhuttenfeest? Is het mogelijk om het Loofhuttenfeest te verbinden aan het vieren van biodiversiteit en het rouwen om verlies ervan?

Over dit soort vragen spreken we tijdens de zomerkring. De zomerkring bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavonden 28 juni, 5 juli en 12 juli, om 19.30-21.30 uur in de Voorhof van de Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22e, Arnhem en in de tuinen van het Spijkerkwartier.

Kom, doe mee!

Graag opgeven bij Aly Meijer, 06-26493146 of per email predikant@doopsgezindenarnhem.nl. Zonder opgave ben je echter ook welkom.

x
Geoptimaliseerd door Optimole
>