Achtergrond van het Coventrygebed voor vrede en verzoening

Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk voor Vrede en Verzoening gebeden. Dit zgn. Coventrygebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 200 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld. De daarbij geslagen wonden mogen niet vergeten worden en daarom gedenken wij.

Maar er is meer: Vanuit de Engelse stad Coventry, die in november 1940 als eerste stad door de Duitsers werd gebombardeerd, is een beweging op gang gekomen waar (nazaten van) daders en slachtoffers samenkomen om te bidden voor en te werken aan vrede en verzoening.  Niet alleen de gevolgen van oorlogsgeweld in het verleden, ook die van nu brengen ons elke week weer bij elkaar. We staan stil bij  actuele gebeurtenissen, bidden ervoor en zo mogelijk komen we in actie (b.v. via handtekeningacties).

 Een derde pijler onder deze beweging is: Het overbruggen van verschillen in cultuur, afkomst en religie.

 De Coventrygroep Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem. Een twaalftal predikanten, pastores en vrijwilligers gaan volgens een rooster voor, al 11 jaar elke vrijdag. Op 16 september 2012 heeft de groep, namens de stad Arnhem, vanuit Engeland (Coventry) een Cross of Nails ontvangen. Dit is een kruis, gemaakt van drie grote daknagels van de verwoeste Sint Michaels kathedraal in Coventry.

 De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort. De kern ervan wordt gevormd door de Litanie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en luisteren naar een Bijbeltekst. En we bidden, met name voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking, die op dit moment het nieuws bepalen.

 De kleine Coventrygroepen houden mondiaal een grote keten van gebed en hoop in stand. Samen gaan we door, want we willen blijven geloven dat vrede en verzoening mogelijk zijn.

Geoptimaliseerd door Optimole
>