Algemene informatie: Vespervieringen in de Waalse Kerk

Iedere 1ste zondag van de maand om 17.00 uur

Jarenlang zijn iedere eerste zondag van de maand in de Walburgiskerk ’s morgens om 10.00 uur de lauden gevierd. Een op de kloostertraditie gebaseerd ochtendgebed, dat werd voorbereid door een laudenwerkgroep en het laudenkoor.

Door de verhuizing naar De Waalse Kerk en een ander tijdstip van de viering zijn de laudenvieringen nu vespervieringen geworden. Het woord vespers komt uit het Latijn, van vespera, dat avond betekent.

De vespers zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent. De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen en gedichten die rondom het evangelie zijn uitgezocht.

Samen vormen ze een eenheid en een mooie manier om tot verdieping te komen.

Door samen de psalmen te zingen, te luisteren naar orgelmuziek en in stilte te mediteren is er ruimte voor bezinning en ontstaat een sfeer van verbondenheid en harmonie.

U bent van harte welkom om samen met ons de vespers te vieren.

Een bezoeker/koorlid over de vespers: 
Vanaf het moment dat ik voor het eerst een Vesper in de Waalse kerk bijwoonde, werd ik getroffen door wat het samenspel van gebouw, zang, poëzie en stilte teweegbracht. Het is een rustpunt, heel zorgvuldig vormgegeven, ingetogen en tegelijkertijd ontspannen. Daar deel van te zijn doet me goed, het zingen nog het meest, ook al ben ik totaal ongeoefend'.

Wanneer: iedere eerste zondag van de maand om 17.00 uur

Waar: De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem.

Meezingen met het vesperkoor?

Welkom! Per mail ontvangt je 'n week van tevoren studiemateriaal. Anderhalf uur voorafgaand aan de vesper komen we samen voor 'n repetitie olv Alexander Saladin.


Parkeren: Naast de Schouwburg,€ 2,90 per uur. Zondag t/m 12.00 uur gratis. Musisgarage: Van 06:00 tot 18:00 uur: € 2,50 per uur. Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur.

Geoptimaliseerd door Optimole
>