OLVkoor en themavieringen


Elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur (niet in juli en augustus).

Een viering met een maatschappelijk thema; naast zang (m.n. van Huub Oosterhuis) en (bijbel)teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord.

De themavieringen zijn ontwikkeld en worden vormgegeven door het OLVékoor.

Het koor, dat in de 60er jaren startte als jongerenkoor in de toenmalige Onze Lieve Vrouwekerk in St Marten, kwam na verschillende omzwervingen ( vanwege alle kerksluitingen) terecht in de Walburgiskerk en is zich binnen de Walburgisgemeenschap goed thuis gaan voelen.

Toen die gemeenschap na de onttrekking aan de katholieke eredienst in 2012, opdracht kreeg tot innovatief pastoraat is binnen het koor een werkgroep gevormd, die een nieuwe vorm van vieren ontwikkelde, die met name aansloot bij het open karakter van de Walburgis-nieuwe- stijl.

De Walburgis is intussen ‘gesloten’, maar de themavieringen gaan door en wel in de Waalse Kerk en nog steeds onder de paraplu van de voormalige Walburgis- gemeenschap, die nu de naam Jansbeekekklesia draagt.

Het karakter van de vieringen is niet gewijzigd: iedere keer vormen actuele maatschappelijke thema’s de kern van de viering. Regelmatig wordt een gastspreker uitgenodigd, die in de viering toelichting geeft op het gekozen thema.

Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema. Gesproken woord ( welkom, inleidend woord , toelichting op het thema, lezing, overweging , het ( oecumenisch) Onze Vader en een gedicht ) het zingen van liederen van voornamelijk Huub Oosterhuis en instrumentale muziek het combo wisselen elkaar af. De keuze van de liederen is afgestemd op het thema.

Wanneer: iedere tweede zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten

Waar: De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem.

Parkeren: Zondag t/m 12.00 uur gratis. Naast de Schouwburg,€ 2,90 per uur. Musisgarage: Van 06:00 tot 18:00 uur: € 2,50 per uur. Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur.

Contact: Marie José Hutjes, 0617652289 / mj54@xs4all.nl

Geoptimaliseerd door Optimole
>