Programma-Verhalen-Lezingen

Even Stilstaan

‘Herbergen staan dicht bij de kerk, zodat de mystiek zich vaak van deur vergist’

Gaston Durnez ( 1928-2019)

woestijnvader Ammonas

Vesperviering  zondag 2 juni

Zondag 2 juni, 17.00-18.00 uur.

Aansluitend ontmoeten met n glaasje

Op de kloostertraditie gebaseerde namiddagviering, waarin oude psalmen en eigentijdse gedichten rond de evangelielezing van de zondag. M.m.v. vesperkoor en Alexander Saladin orgel.


Zingen in het vesperkoor? Welkom! Per mail ontvangt je 'n week van tevoren studiemateriaal. Anderhalf uur voorafgaand aan de vesper komen we samen voor ’n repetitie.

Themaviering Olvékoor 9 juni

“Vriendschap, Ontferming en Trouw”

“Vriendschap, Ontferming en Trouw” is het thema in de maandelijkse viering van het Olvékoor op zondag 9 juni om 10.00 uur in de Waalse kerk in Arnhem. 

Psalm 138 (vrij bewerkt door Huub Oosterhuis)  staat daarbij centraal.  Een positieve psalm die ons tot steun kan zijn in de onzekere tijden waarin wij leven.  

Onze gastvoorganger, in deze laatste viering voor de zomervakantie, is Moniek Siermann.


We zingen liederen van Huub Oosterhuis. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Na afloop van de viering wordt er koffie en thee geschonken en is er tijd voor ontmoeting.
De Waalse Kerk is te vinden aan de Beekstraat en ligt achter het Stadstheater.

Parkeren naast het theater is tot 12.00 uur gratis.

Spirituele Vakantiegroeten

Het is weer tijd voor Spirituele Vakantiegroeten van iedereen die onderweg is ( Klik & Go)

Jansbeek ekklesia Raadsvergadering

Het verslag van de Jansbeek ekklesia Raadsvergadering van 20 maart staat op de website, (Klik & Go)

Een Gift Maakt Meer Mogelijk

De Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. Elke maand.

Het verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de

verder lezen

Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd

verder lezen

Samen de Zomer door

Meer uit Religieus Arnhem

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit oecumenische vrijwilligers die hun 'gelovig zijn' op eigen wijze verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

Artez in Jansbeek ekklesia

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: nu weer om 17.00 uur. Viering gebaseerd op het namiddaggebed in contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, overweging, gebed.

Themaviering,

Elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur (niet in juli en augustus).

Een viering met een maatschappelijk thema; naast zang (m.n. van Huub Oosterhuis) en (bijbel)teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord.


Zielenuur:

Een verstild uur met muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden met gedichten en teksten van spirituele aard meestal uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Het streven is om twee maal per jaar een dergelijk uur te organiseren, steeds op zondagmiddag 16.00-17.00 uur.


Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. In een kleine groep gaan we met elkaar in gesprek over een tekst of verhaal uit de joodse of christelijke traditie Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 


Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen:

4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 


Zangworkshops: In het najaar is er een workshop Gregoriaans, uitlopend op een gezongen vesperdienst in de advent.

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas


Website

Digitaal is actuele informatie te vinden over genoemde activiteiten en presenteert de ekklesia zich met blogs, waaronder bv  ‘Verhalen tussen Pasen en Pinksteren’ en ‘Spirituele vakantiegroet’ in de zomermaanden.

>