mei 30, 2020

Heel de ziel die is gewond: Veni Creator


Digitaal naar buiten, stil naar binnen

​door Clem Follender  

​Op deze stralende zaterdag voor Pinksteren, op 'n bankje buiten  zeg en zing ik (zacht) een van mijn lievelingsgebeden, het oeroude Veni Creator: 

Kom, o Geest des Heren, kom

uit het hemels heiligdom,

waar Gij staat voor Gods gezicht.


Kom der armen troost, daal neer,

kom en schenk uw gaven, Heer,

kom wees in de harten licht.


Kom o trooster, Heil'ge Geest,

zachtheid die de ziel geneest,

kom verkwikking zoet en mild.


Kom o vrede in de strijd,

lafenis voor 't hart dat lijdt,

rust de alle onrust stilt.


Licht dat vol van zegen is,

schijn in onze duisternis,

neem de harten voor U in.


Zonder uw geheime gloed

is er in de mens geen goed,

is de ziel niet rein van zin.


Was wat vuil is en onrein,

overstroom ons dor domein,

heel de ziel die is gewond,


maak weer zacht wat is verstard,

koester het verkilde hart,

leid wie zelf de weg niet vond.


Geef uw gaven zevenvoud

ieder die op U vertrouwt,

zich geheel op U verlaat.


Sta ons met uw liefde bij,

dat ons einde zalig zij,

geef ons vreugd die niet vergaat.

Veni, Sancte Spíritus,

et emítte caélitus

lucis tuae rádium.


Veni, pater paúperum,

veni, dator múnerum

veni, lumen córdium.


Consolátor óptime,

dulcis hospes ánimae,

dulce refrigérium.


In labóre réquies,

in aestu tempéries

in fletu solátium.


O lux beatíssima,

reple cordis íntima

tuórum fidélium.


Sine tuo númine,

nihil est in hómine,

nihil est innóxium.


Lava quod est sórdidum,

riga quod est áridum,

sana quod est saúcium.


Flecte quod est rígidum,

fove quod est frígidum,

rege quod est dévium.


Da tuis fidélibus,

in te confidéntibus,

sacrum septenárium.Da virtútis méritum,

da salútis éxitum,

da perénne gaúdium.

Mooi gezongen door de  Benedictijner monniken van Santo Domingo de Silos

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessant

februari 18, 2021

februari 12, 2021

januari 18, 2021

>