VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


april 5, 2024

Jansbeek ekklesia Breed Overleg van 11 maart 2024


Jansbeek ekklesia BREED OVERLEG  

document 

VERSLAG 2024 nr. 1 

Datum en tijd 

Maandag 11 maart 20.00 - 22.00 uur 

Plaats 

Waalse Kerk:  consistoriekamer 

Aanwezig 

Egon Haffmans (JEraad, voorzitter, Zielenuur) Clem Follender ( JEraad, notulist, vespers, Zielenuur) Frank Maas ( JEraad penningmeester) , Helma Huisman ( JEraad lid, OLVékoor ) , Ruud Hermans ( OLVékoor ), Ton van Gestel ( Coventry), Jan Leenders, Jan Olimulder, Joseph Follender, Bert Gistels. 

 

Welkom. 

De voorzitter heet iedereen welkom. Aanpassing aan de agenda: bij de info: Via Crucis is een concert geen zielenuur. Agendapunt vrijwilligers

Verslag van Breed Overleg 2023 18 september ( zie bijlage) en n.a.v. dat verslag.

Geen wijzigingen. Verslag wordt goedgekeurd.

N.a.v. het verslag

Blz 1 Vesper blijft de term voor de maandelijkse viering op de eerste zondag van de maand.

Blz 2: Een bijdrage voor een website KapelaandeBeek was aangevraagd bij en gehonoreerd door het Eef Sybesmafonds. De website komt er vooralsnog niet, waarna binnen de JE idee ontstond om met dat geld een papieren en digitale agenda te laten maken en onderhouden van alle christelijke activiteiten in Arnhem. Bij nader inzien toch niet. Vandaar dat actie naar de RvK niet nodig meer is.

Aanbod AI info rond de lezing van Toine van de Hoogen: is al snel omgezet naar gratis.

Nog steeds is het niet gelukt een QRcode te maken voor betaling bij de lezingen. Betalen kan cash of via rekeningnummer. Wordt vervolgd.

De verzoeken van de werkgroep Jansbeek Lezingen zijn allen gehonoreerd. De naam Christa Anbeek is doorgegeven aan de JLwerkgroep.

Andere acties uit dit verslag komen terug op deze agenda.

Activiteiten tweede helft 2023 kort de revue laten passeren. (Vesper, Themaviering, Verdieping, Zielenuur, Lezingen, Workshop Gregoriaans, Kerstvieringen 2024, Oudjaarsviering). Bezoekersaantallen.

De Vespervieringen blijken aan te trekken met vnl koorleden. Blijkbaar is er interesse in verstillende liturgie + de kwaliteit van de dirigent speelt een rol.

Themavieringen lopen goed. Vooral de bijzondere viering met Hans Hermans

Zielenuur najaar: Nobilissima Visione ( viool- piano, professionele musici, die zelf de teksten er bij zochten). Goed bezocht.

Workshop Gregoriaans nov/dec: 12 deelnemers, goed evenwicht tussen theorie en zingen, goed resultaat, goed bezochte vesper, goede sfeer. De workshopdeelnemers kwamen via de workshop ook in contact met andere activiteiten van JE .

Kerstvieringen waren beide ’n succes, zowel qua kwaliteit als bezoekersaantallen ( goed passend ook bij de locaties ).

Drempelviering/ oudjaarsviering van en met enkele leden van Capella Eusebiana. Wordt als zinvol ervaren door aanwezigen.

Bezoekersaantallen: 3 dec: Gregoriaanse vesper: 51, 12 dec: Themaviering Olvékoor.  Met Hans Hermans 64, 19 dec: Verdieping rond Adventstekst : niet doorgegaan wegens te weinig bezoekers.

24dec Kerstviering met Capella Eusebiana in de Waalse kerk 21:00 uur: 108, Kerstviering met OLVEkoor in de Nieuwe Kerk 20.30/21.00 uur: 187, 31 dec: Drempelviering JE in de Waalse kerk 19:00 uur Met enkele leden van Capella: 21

  • Activiteiten eerste helft 2024. Bestaande + nieuwe activiteiten. Zie vooruitblik eerste kwartaal 2024 . Kerst 2024.

Vespers en Themavieringen.

Verdieping, behalve als JE aansluit bij een oecumenische activiteit of bij te weinig deelnemers.

In de week van het gebed voor de eenheid van de Christenen sluit JE aan bij startviering in de Eusebius op  21 jan, 10.15 uur en bij slotviering in de Salvatorkerk op 28 januari, 10.00 uur.

Aswoensdag 14 februari 19.00 uur met OctoVoces

Goede Vrijdag 29 maart, 19.00 uur met OctoVoces.

Paaswake 30 maart , 21.30 uur met Capella Eusebiana

Een verkortte cursus Gregoriaans met aansluitend een vesper in maart vond geen doorgang. Te weinig aanmeldingen. ( Eind van het jaar staat een cursus gepland tbv vesper op de 1ste zondag van de Advent. Nu voor licht gevorderden.)

Zielenuur met 3 leerlingen van de Jong Talentklas van ArtEZ (18 februari) : was weer ‘n succes. In de teksten zou meer spiritualiteit /levensbeschouwelijk gevoegd kunnen worden.  Een 2de Zielenuur stond gepland op 2de Pinsterdag. Bij nader inzien met goedkeuring van beide partijen afgezegd.

Lezing van Renée van Riessen moest afgelast worden vanwege ziekte van de spreker.

Concert; 17 maart, 16.00 uur : muziek/theater/dans/beeldende kunst rond Via Crucis van Franz Liszt. Project  ism Rozin Entree € 10,- ( € 6,-)

5 kerken Zomerrooster ( half juli tot half augustus) , JE brengt een Laudenviering in.

Kerst 2024: Olvékoor: Locatie de Nieuwe Kerk : de inrichting van de kerk is niet aantrekkelijk. Daartegenover past de kerk bij de grootte van het koor en het aantal bezoekers. Ook prettige relatie met de verhuurder. Kerst met Capella euysebiana in de Waalse kerk past uitstekend.

Samenwerking met /aansluiten bij andere gemeenschappen. Gebruikers Waalse kerk/ andere kerken. Week van gebed voor de eenheid. M.n. startzondag. Via Crucis, Zomerrooster.

Voor een gezamenlijke viering van gebruikers van de Waalse kerk samen bij de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen bleek geen interesse.

JE heeft zich aangesloten bij de stedelijke agenda van de week van gebed; dwz een oecumenische openingsdienst en dito slotdienst en verschillende eigen diensten in de tussenliggende week. De openingsviering in de Eusebius was georganiseerd door de PGA Arnhem Noord en Zuid. Egon en Clem waren daarbij aanwezig. Was een typisch protestante viering, wel met  een lector van de Anglicaanse Kerk. Bezoekers vnl afkomstig van de PGAgemeenten Noord en Zuid. Voorstel: Week van gebed 2025: Olvekoor en werkgroep verbinden met de PGA voor de openingsdienst ( 20 februari) ? Olvékoor gaat dat overwegen.

JE en de Zijp zullen elkaar lezingen communiceren met ieders achterban. Monique Siermann zal binnenkort weer voorganger zijn bij ‘n themaviering.

Rozin heeft JE benaderd voor Via Crucis van Liszt. Rozin en JE dragen het project samen, zowel organisatorisch als financieel.

Deze zomer zal er van half juli tot half augustus weer een zomerrooster zijn steeds een dienst. Deelnemers: de 3 gebruikers van de Waalse Kerk ( Waalse Gemeenste, Doopsgezinde gemeente, Jansbeek ekklesia) en de Parkstraat kerk. JE zal in augustus een Laudenviering verzorgen.

  1. Financiën: Afrekening 2023. Begroting 2024. Info over bijdrage St. Pastorije en eventuele besteding daarvan. Donatiemogelijkheid website.

De penningmeester was n half jaar onthand vanwege het ontbreken van ‘n pasje.

2023: Begroting en resultaat lopen redelijk parallel. De parochie ontvangt de collectes. Giften speciaal voor JE worden in eigen beheer gehouden. Afspraken mbt 2 collectedoelen blijken te werken volgens begroot. Er zijn in totaal, naast de extra collecte , voldoende collecte-inkomsten voor JE.

Voor 2024 komt er mogelijk een bijdrage van de St. Pastorije van € 5000,- Dat geeft meer armslag voor o.a. de onkostenvergoeding voor musici en voor de sprekers van Jansbeek lezingen. Eventueel kan een speltmicrofoon aangeschaft worden. En er is er voor nieuwe initiatieven financiële ruimte.

Met de parochie zal de bijdrage en wat JE daarmee wil bekostigen gecommuniceerd worden, JE wil subsidies in eigen beheer houden. Collectes worden doorgesluisd naar de parochie.

Huurkosten van de Waalse kerk zijn vorig jaar verhoogd. Voor 2024 geen verhoging.

De Jansbeek Lezingen hadden vorig jaar een saldo van € 250,-

  1. Parochie St. Eusebius : Stip op de Horizon, parochiezondagen, contact JE met de parochie.

Stip op de Horizon: Er intussen een kernwerkgroep opgericht met als doel te formuleren hoe de parochie er over 10 jaar uit zou kunnen zien, rekening houdend met afname kerkleden en financiën. In de kerngroep heeft van elke locatie een persoon ( jonger dan 55) zitting. Vanuit de JE heeft Renato Roël zitting in de werkgroep. Deze groep komt binnenkort voor de 3de keer samen. Een van de producten is een enquête. Vragen: Hoe oud ben je?, op welke locatie(s) ben je betrokken?, in wat voor activiteiten ben je geïnteresseerd? ,wil je vrijwilliger worden? De enquête is door 350 personen ingevuld.

De Martinus zal zeker openblijven. Bezoekersaantal daar neemt ook toe. Levensvatbaarheid van de H. Lucas in Zuid, de OLV in Velp en de Emmaus in Dieren zal in het geding kunnen komen. Je pleit er via renato voor, om voor die locaties in te zetten op kleinschalige verbinding.

Parochiezondagen/ Missionaire zondagen  ( viering met voorafgaand gesprek) lopen vooralsnog goed. Ze worden voortaan gehouden in de Martinus. Zondag 17 maart weer een. Daarin vragen die verband houden met de synode.

Contact JE met de parochie zal, nu Roland is vertrokken, plaats vinden volgens een nieuwe formule: Alle locaties van de parochie komen een paar keer samen voor een overleg met  het kerkbestuur.  Eerstvolgende keer: 21 maart, 19.30 uur.

Vrijwilligers

De JEraad en de werkgroep Lezingen zijn  op zoek naar aanvulling. Het Olvékoor zoekt instrumentalisten. Intussen is al een gitarist aangesloten.

Communicatie.

Scheiding van de eigen activiteiten en activiteiten van andere gemeenschappen/organisaties met activiteiten, die gelijkenis vertonen met JE. In de Jansbeek Aktueel en op de website nu 2 categorieën: agenda JE en ‘religieus overig’

JE en de Zijp zullen elkaars lezingen communiceren met ieders achterban. Monique Siermann zal binnenkort weer voorganger zijn bij ‘n themaviering.

Donatiemogelijkheid staat inmiddels op de website. Via een rekeningnummer.

Rondvraag

Frequentie Breed Overleg 1 keer per jaar? We houden het toch op twee keer per jaar. O.a. overlegt de JEraad graag 2 keer per jaar met de achterban.

Sluiting  

Volgend Breed Overleg is Maandag 14 oktober, 14.00 uur. Frank Maas zal dan niet aanwezig zijn.  De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>