Op deze pagina lees je over de mensen achter Jansbeek ekklesia, onze visie en de manier waarop wij ons organiseren. Soms komt er wat bij, soms gaat er wat af. We zijn een dynamisch gezelschap.

Jansbeek ekklesia is een gemeenschap voor spirituele  verbondenheid en bezieling. Je vindt ons in de Waalse Kerk, de kapel aan de beek in hartje Arnhem, Gasthuisstraat 1.

Onze Visie

Het woord ekklesia duidt op een ‘samenscholing’ van mensen die zich aangesproken voelen door teksten, rituelen en symbolen van christelijke oorsprong of andere spirituele bronnen.

Zij wensen dit te doen wars van machtsvertoon, racisme en discriminatie en gericht op persoonlijke zin, menswaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit met mensen ongeacht kleur, sekse of levensovertuiging.

Zo wil de Jansbeek ekklesia  een plaats zijn in de stad Arnhem waar onbevangen rust en stilte ervaren kan worden, en waar een uitnodigende plek is voor bezieling en verdieping, ontmoeting en gesprek.

De Jansbeek ekklesia is een platform van groepen die elk voor zich staan voor een bepaalde activiteit en samen een bijdrage geven aan een bezield verband.

Deze groepen zijn gericht op spirituele en religieuze oriëntatie en beleving. Zij zijn er daarbij veelal op uit om aandacht te geven aan de persoonlijke situatie van mensen of aan knelpunten en problemen in de samenleving.

Jansbeek ekklesia wil een vrijplaats zijn voor innovatieve initiatieven en op zoek blijven naar nieuwe vormen.

De ekklesia wordt inhoudelijk en financieel gesteund door de Eusebiusparochie.

De volledeige versie van onze visie kun je lezen door hier te klikken.

Hoe wij ons organiseren

Jansbeek ekklesia organiseert zich in losjes verbonden groepen die ieder hun eigen functie en activiteit verzorgen. Enkele keren per jaar komen die met de Jansbeekraad bij elkaar om beleid te ontwikkelen, af te stemmen en te evalueren. Daarnaast is er twee keer per jaar 'Breed Overleg' voor iedereen die zich betrokken  voelt bij Jansbeek ekklesia.

De vrijwilligers

Jansbeek ekklesia bestaat uit vrijwilligers die op eigen, onafhankelijke  wijze vorm geven aan vieringen, concerten, tentoonstellingen, lezingen, seminars, meditaties en leerhuis. Nu het aantal bezoekers en het aantal activiteiten weer groeit zijn we blij met elke vrijwilliger erbij. Voel je daarvoor, stuur dan een mail naar Clem Follender met je telefoonnummer. Zij belt je terug.

Geoptimaliseerd door Optimole
>