VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


waalse kerk en irissen

mei 31, 2022

Verslag raadsvergadering 23 mei 2022


De JBEraad informeert u, na iedere vergadering,  via de Jansbeek Aktueel over in de vergadering besproken zaken. Wie meer info wil m.b.t. ‘n onderwerp, kan contact opnemen met de secretaris van de JEraad.


JBEraad nr 3 23 mei 2022

Breed Overleg

Het was gebruik, dat de JEraad tenminste eens per jaar betrokkenen bij de JE uitnodigde voor een zgn. Breed Overleg. Vanwege Corona is dat een tijd niet mogelijk geweest. Intussen is, mede n.a.v. ‘n  gerezen tegenstelling, het reilen en zeilen van de JE besproken. De gesprekken in het Breed Overleg en de evaluatie daarvan in de JEraad leidden tot de wens voor meer verbinding/uitwisseling tussen de raad en de werkgroepen en tussen de werkgroepen onderling. Afzonderlijke activiteiten ondernemen veronderstelt nl een gezamenlijke afstemming op het JEdoel.

De JEraad nodigt daarom opnieuw, ieder, die zich betrokken voelt bij Jansbeek ekklesia, uit voor een Breed Overleg op maandag  12 september, 20.00-22.00 uur in de Waalse kerk.

Die avond willen we aan de orde laten komen:

  • Wat is onze opdracht, gelet op het mandaat van de parochie?
  • Geven de verschillende activiteiten vorm aan deze opdracht en zo ja, hoe?
  • Welke activiteiten zouden toegevoegd kunnen worden aan ons programma?
  • Hoe kunnen we de JE organisatie inrichten om tot meer verbinding te komen?
  • PR tips?

Aansluitend welkom om na te praten bij ‘n drankje en ‘n hapje.

Jansbeek Lezingen

In het najaar zullen er twee lezingen plaatsvinden. Op dinsdag 4 oktober is Stevo Akkerman bereid te spreken over zijn inspiratie. Bemensing werkgroep: Herman Blum is toegetreden tot de werkgroep. Joseph Follender heeft de groep verlaten. Annemie van de Ven is nu contactpersoon van de groep. Daarnaast maken Renato Roël en Jos Oostrik deel uit van de werkgroep.

JE bemensing

Joseph Follender treedt in september terug als voorzitter van de JEraad en vertrekt ook uit de raad. De JEraad is op zoek naar ‘n nieuwe voorzitter en daarnaast naar een secretaris of iemand die secretariële deeltaken op zich wil nemen.

Workshop Gregoriaans

In het najaar willen we weer een workshop Gregoriaans (uitlopend op een gezongen vesper in de Advent)  o.l.v. Alexander Saladin organiseren. Wie wil samen met Clem ondersteuning verlenen bij de organisatie daarvan ?

De verbouw/aanbouwplannen voor de Waalse Kerk

Deze worden helaas vertraagd,omdat de gemeente eerst de inrichting van het gebied rond de kerk wil vaststellen. Wel komt er al betere verlichting in de kerkzaal ! Met dank aan de Waalse Gemeente, de eigenaar van de kerk.

Het Zielenuur

Het Zielenuur, waarin teksten en muziek rond een thema, dat opgestart is in coronatijd, blijkt een schot in de roos. Het uur is in trek en levert veel positieve reacties op.

De Jansbeek ekklesia raad

De Jansbeek ekklesia-raad coördineert en faciliteert de activiteiten van Jansbeek ekklesia en verzorgt de verbinding tussen de verschillende werkgroepen. De raad vergadert eens in de 2 maanden. In de raad hebben zitting: Joseph Follender-voorzitter, Clem Follender- secretaris, Frank Maas- penningmeester, Helma Huisman, Egon Haffmans, Ronald Heinen (vanuit de parochie )

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
Geoptimaliseerd door Optimole
>