mei 25, 2024

JE Raadsvergadering 20 maart


Activiteiten: Terugblik 1ste kwartaal 2024 :

De workshop Gregoriaans is niet doorgegaan ivm te weinig aanmeldingen.

De Jansbeek Lezing met René van Riessen is niet doorgegaan ivm ziekte van de spreker.

Aswoensdag ( 14 februari) : Mooie viering vormgegeven met Octo Voces. Bezoekers+koorleden: 19

Via Crucis Franz Liszt  ism met Rozin. De organisatie verliep prima, mooie voorstelling, rond 100 bezoekers. Precies uit de kosten gekomen. Bijdrage vanuit JE is dus niet gebruikt.

Vastenproject Inloophuis-Paastas: gecommuniceerd via OVDen, via de Jansbeek Aktueel en de website. Bij de themaviering is de helft van de collecte besteed aan dit doel.

De Verdieping is in maart niet doorgegaan: JE aangesloten bij startviering Week van Gebed.

Aantal bezoekers: Januari, februari, t/m 10 maart ( bezoekers en medewerkers)

Januari: vesper-20, Themaviering- 82, Verdieping-5

Februari: vesper-21, Themaviering-52, Aswoensdag 22, ZU met studenten ArtEZ- 32.

Maart: Vesper-18, Themaviering-50.

Activiteiten (en info over) verder in 2024 :

Goede Vrijdag, 29 februari: 19.00 uur: lijdensmeditatie met het evangelie van Johannes. In samenwerking met Octo Voces.

Viering op de avond voor Pasen ( 30 februari) in samenwerking met Capella Eusebiana:  21.30 uur.

Lauden/vespers en Themavieringen : regulier.

Jansbeek Lezing met Broeder Paulus: 10 april

Jansbeek Lezing: 10 april: broeder Paulus. In het najaar komt Herman Kaiser.

Zielenuur met Artez, gepland op 2 Pinksterdag vervalt. Zowel JE als ArtEZ achten de dag niet geschikt + een keer per jaar een dergelijk uur, blijkt voldoende.

Zomerdiensten van 5 kleine kerken. In juli en augustus. JE zal in dit kader meedoen met een Laudenviering. Datum nog niet bekend.

Financiën.

Jaarrekening 2023 wordt goedgekeurd. De financiën volgens verwachting. Er is € 8000 gedeclareerd bij de parochie. JE heeft € 3000 euro collectegelden overgemaakt. De parochie heeft voor JE € 5000,- bijgedragen. Dat is € 1000,- minder, dan de overeengekomen jaarlijkse bijdragen van € 6000,-.

Van de St. Pastorije verwachten we bijdragen van : € 1500,- voor 2023 en € 5 000 voor 2024. Dat vergroot de mogelijkheid om kwalitatief te groeien.

Collectegelden van 2 jaar zijn nog niet opgenomen door de parochie.

Er volgt een gesprek JE ( voorzitter en penningmeester) met St, Pastorije over hoe en wat mbt de donatie. En een gesprek met penningmeester van de parochie rond financiën

Financieel overleg met alle locaties was aangekondigd, maar heeft nooit plaatsgevonden.

Speltmicrofoon aanschaffen?  Onderzoeken Voorstel JEraad: kosten delen met de Waalse Gemeente. Bij hen informeren: actie Clem

Beheer

Back Up maken van JEmateriaal secretaris op USB stick.

Van en naar de parochie.

‘Stip op de horizon’. Enquête is door JE breed bekendgemaakt. JEraad:  Waarde van de enquête twijfelachtig, leek alleen bedoeld om vrijwilligers te werven. JE acht belangrijk: op het moment , dat je ‘n kerk sluit, zorg er dan voor dat er een lokale geloofsgemeenschap is georganiseerd.

Gesprek op de  missionaire zondag wordt door de deelnemers aan het gesprek als positief ervaren.


Verbinden: Waalse Gemeente, andere gebruikers van de kerk en andere gemeenschappen.

Met Rozin is een mooie en succesvolle muziek/theater/dans voorstelling  georganiseerd.

Week van gebed voor de eenheid van de Christenen. De afsluitende dienst van die week, afgelopen keer in de Salvatorkerk, was, zoals ieder jaar, duidelijk oecumenisch. Er was ook een groot koor aanwezig.

Het zou mooi zijn, als de startviering meer oecumenisch georganiseerd wordt. Deze startviering was een viering van de PGArnhem Noord met een kleine bijdrage van de Anglicaanse kerk. Er was geen koor en ook geen cantor, waardoor het samen zingen niet werkte. Doorgeven aan Wim Bos, die de week coördineert.

Vrijwilligers,

De koren groeien in ieder geval. Zowel Olvekoor als Vesperkjoor.

Communicatie.

Informeren of de Waalse Gemeente op haar website een link naar de andere gebruikers van de kerk kan plaatsen.

Eusebiusvenster 2024, nr 3 zal over vrijwilligers gaan. Pagina JE vullen met informatie vanuit JEvrijwilligers, die we de vraag willen stellen: ‘Welke inspiratie haal jij uit je vrijwilligerswerk? ‘

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

>