VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


januari 9, 2023

Kan Jezus weer opstaan?


Het verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid van ons is opgegroeid in een cultuur die doordrenkt is van de mythos van Jezus, voelen velen van ons zich losgekoppeld van de essentie en vitaliteit van Zijn leringen.

Niettemin is het nog steeds mogelijk om Christus persoonlijk te ontmoeten en de leringen van Jezus te herontdekken. Hoe kunnen we het oude verhaal transformeren naar onze tijd om spirituele ontwikkeling weer op de rit te krijgen?

Laten we, richting Pasen, eens reflecteren op:

  • Hoe we onze relatie met het verhaal van Jezus kunnen transformeren, en hoe het verhaal van Jezus ons leven kan transformeren.
  • Het belang om zoveel tijd door te brengen op de "rustige plaatsen" van het hart in plaats van praten over die plaatsen.
  • Hoe de Jezus van de evangeliën zoveel radicaler en revolutionairder is dan de "theologische Jezus", of de versies van Christus die we meestal in de cultuur vertegenwoordigd zien.
  • Hoe de "Afdaling van Genade" in het hart van het christelijke verhaal de cirkel van onze spirituele groei voltooit, waardoor we inspanning kunnen aanvullen met overgave, transcendentie met belichaming, niet-gehechtheid met radicale betrokkenheid.
  • Het identificeren van de "kernwond" van de westerse cultuur, en waarom de christelijke traditie bij uitstek geschikt is om die oerwond van afscheiding in het Westen te herstellen...

Wat we nodig hebben is een complete, integrale kijk op de christelijke traditie, een visie die ons voor het eerst in staat stelt om diep na te denken over de veelheid aan verhalen en interpretaties die Jezus Christus omringen.

Een integrale visie waardeert het feit dat menselijke wezens een zeer reële "spirituele intelligentie" bezitten, en dat spirituele intelligentie gedurende ons leven evolueert, net als onze cognitieve intelligentie, onze emotionele intelligentie, onze interpersoonlijke intelligentie, enz. We zijn niet meer die mensheid van 50.000 jaar geleden, zelfs niet van 500 jaar geleden.

Naarmate onze collectieve spirituele intelligentie zich blijft ontwikkelen, moeten onze religies ook evolueren om onze nieuw ontdekte dorst naar meer diepte, meer inzicht, meer innerlijke transformatie te lessen.

Onze religies moeten evolueren net zoals elk ander gebied van menselijk onderzoek is geëvolueerd - zoals astrologie evolueerde naar astronomie, alchemie naar chemie, frenologie naar psychologie, theocratie naar democratie, enz.

Wanneer onze religies niet evolueren, worden we spirituele zwervers die verhongeren in een woestijn van postmodern fundamentalisme, wetenschappelijk materialisme en postmodern cynisme - of erger nog, onze groei en ontwikkeling worden belemmerd en we worden hopeloos opgesloten in een gevangenis van middeleeuwse of pre-moderne overtuigingen en gevaarlijk verouderde opvattingen over de wereld.

Naarmate onze religies evolueren, worden ze minder etnocentrisch en meer wereldgericht. Minder exclusief en inclusiever. Minder mythologisch, en meer mystiek. Minder op overtuiging gebaseerd en meer op ervaring gebaseerd.

Onze interpretaties van het Goddelijke verschuiven radicaal naarmate religie evolueert, weg van "wij versus zij" mentaliteiten en absolutistisch denken en naar meer multiplistische, pluralistische en integratieve uitdrukkingen van de Geest. Gezien de huidige toestand van de wereld, met monsters die mensen doden in de naam van een archaïsche, premoderne interpretatie van religie, zouden we nu een beetje meer religieus evolutierecht kunnen gebruiken.

De bewustzijnsontwikkeling die gaande is markeert de gedenkwaardige verschuiving van "schaarste" naar "overvloed". Onze identiteiten worden daardoor zoveel meer doorlaatbaar voor het altijd aanwezige licht van het Christusbewustzijn, onze harten worden zoveel gloeiender, onze uitdrukkingen van ons innerlijke licht worden zoveel schitterender. Met alle weerstand die dat ook oproept.

Er is een hernieuwde nadruk op bewustzijnstoestanden - een directe ervaring van dezelfde spirituele bewustzijnstoestanden die door christelijke mystici door de geschiedenis heen zijn beschreven, van Jezus Christus tot Teresa van Ávila tot Meister Eckhart tot Fr. Thomas Keating.

Deze geavanceerde bewustzijnstoestanden vormen de mystieke kern van elke religie, en evenzo heeft elke religie zijn eigen unieke afstamming van spirituele praktijken ontwikkeld die we kunnen gebruiken om deze toestanden voor onszelf op te roepen - gebedspraktijken, vieringen, rituelen, contemplatieve praktijken, meditatieve praktijken, lichaamspraktijken, enz.

Wij hebben een aangeboren neiging tot spirituele beoefening. Met alle veelkleurigheid en meerstemmigheid is die nu online wereldwijd beschikbaar. De tijd is rijp om te integreren van wat zich is gaan onderscheiden en daarmee dikwijls gaan afscheiden.

Dat is een nieuw integrale stadium, een veel geavanceerdere manier om de bewustzijnstoestanden te interpreteren die deze praktijken oproepen, en een veel beter geïnformeerd begrip van hoe deze toestanden over de hele wereld, door de hele geschiedenis heen, zijn geïnterpreteerd.

Alles bij elkaar vormen onze directe ervaring en meer geavanceerde interpretaties van het Goddelijke ons spirituele leven in een mate die nooit eerder mogelijk was. Ons hart ontwaakt vollediger tot het altijd aanwezige Christusbewustzijn en we kunnen ons niet langer afkeren van onze verantwoordelijkheid om ons leven te gebruiken om deze altijd overvloedige Liefde in de wereld uit te voeren.

Corey deVos in Integral Life, vertaald en bewerkt door Hans van Zanten | De foto is van David Marcu/Unsplash
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantAdvent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen


Het hardnekkige leven van vooroordelen. In  een mooie natuurfilm zag ik hoe beren zich aanpassen aan wat in hun  leefgebied aan eten

Verder lezen
Geoptimaliseerd door Optimole
>