Verdieping op de zondagochtend. Iedere derde zondag van de maand.

Je kunt ook spreken van Leerhuis. De term leerhuis is ontleend aan de Joodse traditie, waar leren, permanent leren een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

In dit uur worden Bijbelteksten en teksten van christelijke denkers en schrijvers ingeleid en vervolgens vanuit ieders ervaring met elkaar gelezen en besproken. In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis, die ons soms ontroeren, soms verrassen.

Naast teksten uit m.n. het eerste/oude testament hebben we teksten besproken van o.a. : Hildegard von Bingen, Thomas Merton, Jona, Dag Hammarskjold, de Woestijnvaders, Spinoza. En we verdiepten ons in thema’s als: hoop, verlangen, vergeving, moraal.

Inleiders/begeleiders van ‘Leerhuis op de zondagochtend’ zijn o.a. : Ellen Tebbe, Wilma Snoeijer, Corry Koot, Wim Palstra.

Wanneer: iedere 3de zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten

Waar: De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ  Arnhem.

Parkeren:  Naast de Schouwburg,€ 2,90 per uur.  Zondag t/m 12.00 uur gratis. Musisgarage: Van 06:00 tot 18:00 uur: € 2,50 per uur. Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur.

Contact: Clem Follender, 0624723206, c.follender48@gmail.com