VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


januari 19, 2023

Verslag raadsvergadering 30 november 2022


Info vanuit de JEraadsvergadering van 30 november 2022

Activiteiten: terugblik en vooruitblik.

Vesper: zeer weinig bezoekers ( gemiddeld 6) , maar koor groeit. Intussen 9 leden. Met de nieuwe koorleden komen ook andere mensen naar de vesper.

Themavieringen: wat minder bezoekers dan voor Corona. In mei zal Moniek Sierman gastspreker zijn. De voorbereidingswerkgroep functioneert goed.

Verdieping op de Zondagochtend: Zinvolle, mooie bijeenkomsten. Maar zeer weinig deelnemers ( max 6).

Zielenuur: Mooi en drukbezocht uur van en met Capella Eusebiana met als thema ‘Herfst’

Zielenuren 1ste kwartaal 2023: samenwerking met studenten ArTEZ vooropleiding klassieke muziek.

Twee data liggen vast: 19 februari en 16 april.

Allerzielen: Met Octo Voces. Mooi + opmerking van ’n bezoeker: meer gevoel in de viering brengen. Aantal bezoekers 12. Levendige ontmoeting daarna bij koffie/thee. 

Jansbeek Lezingen: Stevo Akkerman sprak op woensdag 23 november voor een goed bezette kerk onder de titel ’Wat is dan goed?’. 15 februari 2023 komt Colet van der Ven  spreken: Titel van haar lezing is: ‘ Met de moed der hoop? ‘

Workshop Gregoriaans telt 18 tevreden en enthousiaste deelnemers onder leiding van Alexander Saladin.

Kerstvieringen: Deze kerst zullen er vanuit de JE twee vieringen op kerstavond zijn. Een van en met het OLVékoor ( in de ‘Nieuwe Kerk’ voorheen Opstandingskerk) en een van en met Capella Eusebiana in de Waalse kerk. We begrijpen, dat niet iedereen hier gelukkig mee is.Het OLvékoor heeft in juli laten weten graag een keer met Pasen te willen zingen in plaats van met Kerst. Temeer ook omdat Pasen in 2023 op de 2 de zondag van april valt. Daarna hebben we als JEraad Capella Eusebiana (dat intussen al meerdere vieringen binnen de JE verzorgd heeft) benaderd voor de kerstviering. Dit koor wilde graag de viering verzorgen. In september liet vervolgens het OLVékoor weten, bij nader inzien toch ook heel graag te willen zingen met Kerst. Op eigen titel was het idee, maar uiteindelijk werd het toch onder de paraplu van de Jansbeek ekklesia. Het koor vond in de ‘Nieuwe kerk’ ruimte, passend bij een groter publiek en de Jansbeek ekklesia stelde zich garant voor de kosten van de viering en voor de PR. In ons volgende Breed Overleg op maandag 13 maart kunnen we deze kerstvieringen evalueren. 

Collectes in beide vieringen mogen voor de helft aangewend worden voor een ander doel dan de eigen gemeenschap.

Oudjaar: drempelviering: mmv enkele leden van Capella Eusebiana en Alexander Saladin - orgel

Financiën

Afrekening 2022: In 2022 waren er minder activiteiten vanwege coronamaatregelen in het begin van het jaar. We blijven mogelijk 1000 euro binnen de begroting. En er is een klein positief saldo bij de lezingen. Vanuit collectes in de themavieringen is in totaal € 500,-  naar andere doelen doorgestuurd. De totale collecte inkomsten waren minder.

Begroting 2023: dezelfde activiteiten als 2022. Uitgaven 10.000 euro, waarvan 6000 gefinancierd wordt door de parochie. We zijn in 2023 €500,- extra kwijt zijn aan huur.

Jansbeekraad intern

JEraad is op zoek naar aanvulling.

De 3rde Verdieping  

Nav het stoppen van de 3rde verdieping is een denktank opgericht: Ton van Gestel en anderen zijn bezig om een aantal activiteiten door te starten in de Parkstraatkerk. Voor een proefperiode van ‘n half jaar.

Aanbouwplannen gebouw Waalse kerk

De Gemeente Arnhem vindt aanbouw/verbouw belangrijk en heeft het plan aangemeld voor subsidie bij de provincie. Als er een bijdrage komt van de provincie, gaan particuliere fondsen aangesproken via ‘n bureau, dat het proces mede begeleid ( op ’No cure, no pay’ basis)

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>