VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


november 24, 2023

Verslag JE raadsvergadering van 28 sept 2023


Jansbeek ekklesia heeft de afgelopen tijd van twee Stichtingen bijdragen ontvangen.

De RK Stichting Kadervorming heeft toegezegd de kosten voor een eventueel nadelig saldo van de workshop Gregoriaans op zich te nemen. Tot een bedrag van 600,-. Dit houdt in, dat er € 690,- inkomsten moeten zijn vanuit de deelnemers. Cursusbijdrage is verhoogd tot € 55,- ( € 40,-)

 

De Stichting Pastorije is opgericht tbv activiteiten in de Walburgis. De activiteiten onder de noemer ‘Nieuwe Walburgis’ hebben een doorstart gemaakt onder de naam ‘Jansbeek ekklesia’. De Stichting bekostigt al enige tijd de directie van de Vespers. De Stichting heeft laten weten, dat er geld beschikbaar is voor nieuwe activiteiten of voor upgraden van bestaande. JEraad stelt voor : Verhogen van vergoeding voor sprekers bij Jansbeek Lezingen, verhoging vergoeding musici bij Zielenuur, Bijdrage voor de kosten van de beide kerstvieringen 2024, FBpromoties ( promoten activiteiten + JE onder de aandacht brengen), speltmicrofoon.

Protocol bij 2 collectes, concreet van toepassing voor de themavieringen. De inkomsten van de collecte zijn hard nodig. In de begroting is 120 euro per viering opgenomen tbv van JE. JEraad: Max. 4 maal per jaar een collecte voor twee doelen, ieder doel de helft van de totale opbrengst. Gedurende het jaar bekijken of dit voor de JE haalbaar is. 

 

Nieuwe overlegstructuur St. Eusebiusparochie

Voorstel van de parochie: geen afvaardiging meer vanuit de parochie naar de locaties. Daarvoor in de plaats: 4 keer per jaar ‘n overleg van alle locaties samen. Hoewel 4 extra vergaderingen lastenverzwarend is voor de JE raad, heeft de JEraad positief gereageerd op dit voorstel, gezien de lage pastorale bezetting.

 

De parochie informeert in bijeenkomsten vrijwilligers over de Gedragscode pastoraat die de Nederlands bisschoppen hebben opgesteld.

 

‘Stip op de Horizon’: JE praat mee bij de ontwikkeling naar een nieuwe parochiestructuur.

 

Gezamenlijke viering in de  Gebedsweek voor de Eenheid: JEraad gaat onderzoeken of er voor een dergelijke viering interesse is bij de medegebruikers van de Waalse Kerk.

 

Paasviering op de avond voor Pasen 2024 wordt een viering met Capella Eusebiana:

JEraad gaat de RVK polsen of een initiatief  Stedelijke Agenda Christelijk Arnhem ( bekostigd uit het Eef Sybesmafonds) zinvol is.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
Geoptimaliseerd door Optimole
>