februari 24, 2022

Laudato Si | Een thuis gids


Bert Oostveen over Laudato Si' thuis in huis  

Laudato si boek

Ik mocht u al het een en ander vertellen over Laudato Si’, de encycliek van Paus Franciscus over ‘De zorg voor ons gemeenschappelijk huis’ en dus over de klimaatproblematiek.


Omdat het best veel informatie was en dus moeilijk te onthouden heb ik - op verzoek van de voorbereidingsgroep - een overzicht gemaakt van de organisaties die ik in december genoemd heb. Ze staan verderop in deze pagina.


Ook heb ik verderop een actielijst geplaatst met allerlei mogelijke dingen die u zelf kunt doen, want daar gaat het uiteindelijk om. Wie weet vindt u wel drie actiepunten, waar u de komende tijd aan wilt gaan werken. Dat is waar ik op hoop.

Praten of doen?

Mijn verhaal was en is niet gemakkelijk, want de klimaatproblematiek is volgens velen ernstiger dan de Coronapandemie, nu al en zeker op langere termijn.
Maar het gaat niet enkel om anders denken, maar vooral ook om anders doen.


Dus geen ‘bla-bla-bla’, zoals Gretha Thunberg bij de Verenigde Naties de Wereldleiders voorhield, maar ‘actie-actie-actie’ waartoe premier Rutte opriep in Glasgow.
Maar dan moet de politiek dat ook wel gaan waarmaken en wijzelf uiteraard ook.
Vandaag wil ik dus iets zeggen over: Maar wat kan ik - wat kunt u - daar nu aan doen??

Vooraf wil ik wel duidelijk stellen, dat ik hier wel een mooi verhaal kan vertellen en oproepen kan doen, maar dat ik ook zelf voortdurend worstel met het andere gedrag dat nodig is om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Ook ik heb nog een benzineauto voor de deur staan, ook al gebruik ik die zo weinig mogelijk. Een stukje vlees vind ik ook af en toe best lekker. En bij ons staat de thermostaat ook nog niet op 18 graden, enz. 

Het is knokken met jezelf en je eigen gewoontes of verslavingen. En soms ook tegen onbegrip in je omgeving.
Greta_Thunberg 2018

Greta Thunberg 2018

Niet alleen De Kleine Dingen 

De ‘kleinere’ dagelijkse acties zijn nodig en belangrijk, maar niet voldoende. Daarmee alleen lossen we het Klimaatprobleem niet op.
Er zal blijvende druk op de politieke leiders en op bedrijven moeten worden uitgeoefend, om de Klimaatdoelen te kunnen realiseren. En het blijkt dat de rechter ons daarin nogal eens gelijk geeft.


Maar aan de andere kant is er ook geen oplossing zonder die kleine individuele acties. En daaruit kun je ook de energie halen om een bredere bijdrage te leveren.

Laten we proberen te werken aan echt goed rentmeesterschap en aan het zijn van goede voorouders voor onze kinderen, onze kleinkinderen, en al die generaties die na ons komen. En niet te vergeten: voor al die mensen  op de wereld, die nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar er wel de grootste consequenties van ervaren.

De Koekoek

Wat kunnen we zelf concreet doen?

En zoveel als mogelijk goede voorouders zijn voor de generaties die na ons komen?

 • Douche korter en zet de verwarming wat lager of trek een trui aan.
 • Verbeter de isolatie van uw woning. Maak gebruik van zonnepanelen.
  Er zijn ook dit jaar weer ruime subsidiemogelijkheden voor allerlei isolatiemaatregelen.
 • Verbruik niet onnodig stroom, dus volle wastrommels, lampen uit en vervangen door Ledlampen, etc. In onze Lucaskerk hebben we daarmee een aan zienlijke vermindering van het stroomverbruik voor de verlichting gerealiseerd.
 • Wees zuinig met drinkwater. Bent u wel eens in het Watermuseum geweest? Daar staat een groot bad gevuld met water. In dat bad zit als het ware al het water op onze planeet.
  Er staat een beker bij, die symboliseert hoeveel daarvan zoet water is, te weten 3 procent. Twee procent van dat zoete water zit nu nog in sneeuw en ijs. Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Via ‘Water for life’, een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven kunnen hun klanten  - dus ook wij als klanten van Vitens - meehelpen om deze situatie te verbeteren. En dat kan al voor € 0,05 per dag. Omdat smeltende gletsjers en poolkappen in de toekomst wereldwijd voor veel minder zoet water zorgen, is zuinig zijn met water een belangrijk actiepunt.  
 • Hou de eigen omgeving schoon. Plastic ruimen in eigen omgeving. Gek idee?
  (Voorbeeld Dick Tiemens - 11 jaar geleden – elke 2 weken Schelmseweg);
 • Gebruik voor groente en fruit herbruikbare zakjes, i.p.v. elke keer een nieuwe plastic zak.
 • Consuminder: minder vlees, minder nieuwe kleding, minder vliegen, minder gebruik van de auto maar neem de trein of bus
 • Denk vooraf goed na, of het echt nodig is of je iets nieuws koopt. En kijk eerst eens in de kringloopwinkel of op Marktplaats of Rommelhoek.
 • Voorkom verspilling van voedsel. Als iets ‘over de zgn. datum’ is dan geldt:
  eerst kijken, dan ruiken, dan proeven en daarna pas kiezen voor weggooien.
  Steun de Voedselbanken, die als motto hebben: “Vóór samen delen, tegen verspilling!”,
 • Breng overtollige, maar nog bruikbare goederen, naar een winkel voor asielzoekers
  (Bijvoorbeeld ‘Bazar 54’ in de Lucaspastorie) of naar de Kringloopwinkel
 • Maak gebruik van het Repair Café (regelmatig o.a. in de Groene Vos op de Hommelseweg).
 • Begin een gespreksgroep over Laudato Si’ of ander boek over klimaatverandering. Of kijk samen een film of documentaire hierover (Op YouTube is veel te vinden).
 • Sluit je aan bij Grootouders voor het Klimaat.
  Dit is een organisatie van Opa’s en Oma’s die willen dat het kabinet en de Tweede Kamer meer maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan, zodat hun kinderen een leefbare aarde houden. Sinds december 2016 komen ze twee keer per maand bijeen, bij de ingang van de Tweede Kamer en nodigen een Kamerlid of bewindspersoon uit om te pleiten voor intensivering van het klimaatbeleid. De grootouders geven lezingen en bevorderen dat senioren over klimaatproblematiek voorlezen aan kinderen.
 • Ik hoorde een verhaal over kinderen, die in hun straat aan de buren vroegen of ze mee wilden doen met een spel om energie te besparen. Aan het eind van elke week zouden ze bij elk van de buren die meedoen, de standen van de Elektriciteit en Gasmeters ophalen en na twee manden – in een overzicht laten weten hoeveel iedereen verbruikt had en of het gelukt was dat te verminderen.
  Toen een groot deel van de buren  – op basis van de uitslag – nog eens twee maanden door wilde gaan om te proberen nog milieuvriendelijker te scoren, werd deze ‘competitie’ voortgezet. En men raakte ook in gesprek over allerlei andere zaken die men kon doen.

Wel, dat waren een aantal mogelijkheden dichtbij.

En prima als we daaraan werken, maar het is niet voldoende. “Het grote kwaad kan dan nog gewoon doorgaan” zoals Martin Luther King zei.
 
Ook op de grotere oorzaken van Klimaatverandering, die wat verder weg liggen, kunnen we best invloed uitoefenen en een bijdrage leveren, zoals:

 • Het stimuleren van actieve jongeren om door te gaan en druk uit te blijven oefenen op de politiek en bedrijven, ook al kun u het zelf fysiek niet meer zo goed aan om bijvoorbeeld mee te doen aan een klimaatmars of demonstratie.
  (Ik las onlangs dat Noor, de dochter van Marjan Minnesma, de leider van Urgenda: tijdens de klimaatmars van Groningen naar Glasgow in een interview had gezegd:
  “Het is mijn toekomst die op het spel staat. Als er niets verbeterd tussen nu en 10 jaar, ga ik geen kind op deze wereld zetten”.
  Het is toch verschrikkelijk dat haar generatie hier zo over moet nadenken!)
  Dus steun de jongeren, je kinderen, je kleinkinderen in hun denken en handelen op dit vlak, om het vol te houden. Het gaat om hun toekomst.
   
 • U kunt financieel participeren in de Rijn en IJssel Energiecoöperatie;
  Windpark Koningspleij (3 van de 4 windmolens), Zonnedak Sportpark Schuytgraaf, Zonnepanelen Kindcentrum Oosterbeek (374 zonnepanelen), etc.
 • Kent u het concept Herenboeren?
  150 huishoudens zetten samen een goed georganiseerde coöperatieve boerderij op. Het wordt een plek waar duurzaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden. Het wordt een plek waar het goed toeven is voor mens en dier.
  Een ervaren boer is verantwoordelijk voor het werk op de boerderij en die wordt betaald door de Coöperatie. Maar ook leden van de coöperatie kunnen op de boerderij helpen.   
  Ook in Arnhem probeert men een Herenboerderij van de grond te krijgen.

 • En in Arnhem kunt u nu natuurlijk al meedoen aan en ondersteunen van de Stadslandbouw Mooieweg.
 • Steun organisaties die zich inzetten voor het klimaat zoals bijvoorbeeld Urgenda en Milieudefensie, die via rechtszaken de overheid dwingen om zich aan de in Parijs gemaakte Klimaatafspraken te houden en ook bedrijven dwingen anders met de aarde om te gaan (Shell,  Pensioenfondsen etc.).
  Denk ook aan Johan Vollenbroek een Nijmeegse chemicus, die zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteit. Tot en met de Raad van State - dwong hij met zijn organisatie de Regering om zich nu echt aan de stikstofnormen te gaan houden.
 • U kunt er ook voor kiezen om een deel van uw spaargeld te beleggen in OikoCredit, een - vanuit de kerken opgerichte organisatie. Je investeert dan rechtstreeks in mensen door middel van microkredieten. Door ruim, 55.00 beleggers is op die manier nu Wereldwijd al bijna 900 miljoen Euro aan microkredieten uitgeleend.
 • Ook is het goed te weten dat er zojuist een ‘Laudato Si’ Alliantie Nederland’ is opgericht om het morele en spirituele kompas, dat Laudato si’ biedt, meer onder de aandacht te brengen. Er doen een groot aantal organisaties aan mee, zoals de Konferentie van Nederlands Religieuzen, de Vastenactie, Cordaid, etc.
Bucketlist duurzaamheid
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessant

februari 18, 2021

februari 12, 2021

januari 18, 2021

>