Programma-Verhalen-Video

Corona maatregelen in de Waalse kerk.

Lees hier hoe wij dat doen.

Religie is niet meer relevant?

van Arthur Yavelberg | Leestijd 10 minuten Arthur Yavelberg is o.a. Hoofd emeritus van Hebrew Academy in Tucson. Dit artikel is gepubliceerd in  het tijdschrift Tikkun naar aanleiding van het

Lees verder
Jansbeek ekklesia Lezing

Jansbeek Lezing met Herwi Rikhof

Woensdagavond 6 oktober  a.s. 20.00 - 22.00 uur.

Lokatie: De Waalse Kerk, de kleine kerk aan de Jansbeek naast het politiebureau.
Adres: Gasthuisstraat 1, Arnhem
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar. Wilt u komen? U kunt met de rode knop reserveren.

Thomas van Aquino en Herwi Rikhof over God, Vader, Zoon en Geest.

 Thomas van Aquino (1225-1274) wordt vaak gezien als een van de theologen die de oorzaak is geweest van het verval van de Triniteitstheologie. De kritiek lijkt Rikhof niet terecht. Integendeel: Thomas kan een goede en noodzakelijke bijdrage leveren aan de huidige discussie over God Vader Zoon Geest door zijn omzichtige en voorzichtige benadering van ons spreken over God (de zgn. ‘negatieve theologie’) en zijn aandacht voor de werkzaamheid van de H. Geest. 

Herwi Rikhof

Geboren in Oldenzaal (1948). Studie theologie en filosofie in Utrecht (1967-1974). Promotie onderzoek in Oxford (1975-1978). Promotie 1981 bij prof. E. Schillebeeckx op een proefschrift over de constitutie over de Kerk (Lumen gentium) van het Tweede Vaticaans Concilie (The Concept of Church). Van 1979 tot 1992 verbonden als docent aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1992 tot 2006 hoogleraar systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en van 2007 tot 2011 hoogleraar aan de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Van 1981 - 1986 pastor in Millingen aan de Rijn (deeltijd). Priesterwijding 1983. Sinds 2011 als pastor verbonden aan de Cenakelkerk H. Landstichting. Lid van de priesterraad en van het kathedraal kapittel van het bisdom ‘s Hertogenbosch.


Toegang tot de lezing is per persoon €8 (met Gelrepas € 5).  Te betalen aan de entree.

Eusebiuskerk 1944

17 september: De Slag om Arnhem

Livestream conferentie Bridge to the Future

Vrijdag 17 september 13.45-14.45 uur

Vrijdag wordt in het kader van de herdenking Slag om Arnhem in Musis de conferentie Bridge to the Future gehouden. Vanwege de 1,5 meter richtlijn in Musis zijn daar weinig plaatsen beschikbaar. Om het gebeuren toch gezamenlijk te kunnen beleven, organiseert de Coventrywerkgroep die dag hier in de Waalse Kerk een livestream van deze conferentie.

Als u wilt komen geef u dan op per email bij Ton van Gestel of telefonisch (06)41722195

Zielenuur op 19 september: Spiritualiteit uit Keltische bronnen

De zot, de vogels en God

‘Alleen een zot zou niet

God loven om zijn almacht,

wanneer de kleine zorgeloze vogels

Hem loven in hun pracht’

( Keltische tekst 8ste eeuw)


Wees welkom bij het Zielenuur op zondag 15 augustus a.s. We zullen ons laten inspireren door Keltische spiritualiteit en cultuur. We bidden (en zingen (….zachtjes, dat mag weer! ) samen een avondgebed met Keltische liederen en gebeden.


De oude Kelten hadden diep respect voor de zee die hen drama's en vreugde bracht. In Zeeland is Neeltje Jans, de keltische zeegodin een beroemdheid. Zeemansliederen mogen daarom niet ontbreken.


Aansluitend brengen The Landrats, Roan Schuddeboom ( viool en zang) en David Gallows ( gitaar en zang) een muzikale ode aan de Kelten. Meezingen mag!


Coronaproof in de Waalse kerk. Wil je komen? Dan graag opgeven.
Opgeven bij Clem Follender: per email 
( bij voorkeur) of telefonisch (06 24 72 32 06 )

Brief Filemon

Verdieping op Zondag 19 september 10.00-11.00 uur

In de Waalse kerk. De bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen.

‘Alles lijkt zo simpel wanneer ze zeggen: ‘Je moet’.

Alles is zo gecompliceerd wanneer je moeite doet om te leven’

( Adrien Candiard in ‘De brief aan Filemon’)

Christelijke vrijheid

Hierover praten we in deze periode iedere derde zondagochtend van maand in wat we noemen: Verdieping op de zondagochtend. We doen dat aan de hand van Paulus’ brief aan Filemon en we betrekken daarbij het boekje van Adrien Candiard: De brief aan Filemon.

Candiard: ‘Het christelijk geloof geeft  antwoorden op vragen over  liefde, kwaad, vergeving, seksualiteit, politiek, engagement, lijden. Maar niet in de vorm van verboden en geboden. Op zulke vragen heb ik geen antwoord. Wat mij vervult, wat mij interesseert, waar ik mijn leven voor wil geven is het heil dat geschonken is in Jezus Christus, dat is de vrijheid van Gods kinderen. Ik heb zin om met Paulus te antwoorden: ‘Alles is toegestaan!’ En met Paul Claudel: ‘Gelukkig hebben we Jezus Christus, die ons bevrijdt heeft van de moraal !’ “

Het gaat niet om pasklare antwoorden, maar om mensen aan te moedigen in hun vrijheid te gaan staan.

Live in de bovenzaal van de Waalse kerk. Wil je komen? Dan graag opgeven.

Opgeven bij Clem Follender: per email ( bij voorkeur) of telefonisch (06 24 72 32 06 )

23 september: White Ribbon Mile

White Ribbon Mile : Symbolische wandeling door de uiterwaarden bij Oosterbeek en ontmoeting met Sophie Lambrechtsen

Donderdag 23 september om 11.00 -13.00 uur

De White Ribbon Mile is een korte symbolische wandeling door de uiterwaarden van  de Oude Kerk in Oosterbeek naar het herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan het terugtrekken van Engelse en Poolse soldaten na het mislukken van de Slag om Arnhem. Het traject liep van hotel Hartenstein door de bossen van Oosterbeek naar de uiterwaarden bij de Rijn en werd gemarkeerd met een wit lint. Dit lint is nu het symbool voor het terugtrekken door de uiterwaarden tijdens de periode van herdenken in september. Witte linten langs de route, afkomstig van parachutes, gaven de weg aan om bij de rivier te komen. Die linten werden daardoor een levenslijn voor de soldaten. Verloor je het lint of raakte je je voorganger kwijt, kon dat betekenen dat je verdwaalde of erger. Een lint als levenslijn voor gewone jonge mannen, militairen.

Om 12.00 uur zijn we daarna te gast in de tuin van Sophie Lambrechtsen naast de oude kerk. Sophie is de dochter van Kate ter Horst. Sophie zal wat vertellen over wat in die tuin en het huis plaatsvond tijdens die slag om Arnhem.

Als u wilt komen geef u dan op per email bij Ton van Gestel of telefonisch (06)41722195.

De Waalse Kerk Arnhem

De Waalse Kerk: Bezichtiging, stilte en spiritualiteit midden in de stad

Iedere vrijdagmiddag, van 14 mei tot 17 september, tussen 13.00 en 15.00 uur staat de Waalse kerk open voor individuele meditatie, bezinning en gebed. Alles volgens de 1,5 meter richtlijnen.

Er zijn gastvrouwen of gastheren aanwezig.

Heeft U altijd al gedacht: ''wat is dat voor een kerkje naast het politiebureau en achter de schouwburg'' dan kunt U nu de kerk van binnen bezichtigen.

Wees welkom om even of uitgebreid binnen te lopen. Even of wat langer stil te zitten of te mediteren. Welkom ook om U te verdiepen in de historie van de kerk. Of inspiratie op te doen rond het nieuwe glas-in loodraam, gemaakt door glazenier Hermine van der Does en partner Ronald Jonker.

In juli en augustus vervalt de Kerk Open activiteit van Jansbeek ekklesia. De Waalse kerk zal dan als tentoonstellingsruimte van de 12e editie Sonsbeek Tentoonstelling werk laten zien van Ellen Gallager. Meer daarover via deze link.
Tijdens de Sonsbeektentoonstelling zal de kerk dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur open zijn.

‘Waalse kerk Open’ is een initiatief van de Waalse Gemeente en Jansbeek ekklesia.

Coventrygebed

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Gelukkig! We kunnen weer in de Waalse Kerk voor het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Coronamaatregelen in de Waalse kerk

Gedurende de hele coronaperiode hebben we ons steeds kunnen aanpassen aan de vaak wisselende richtlijnen, zoals vertaald door de parochie en de Waalse Gemeente.

Intussen zijn de richtlijnen nu als volgt: reserveren, max 50 personen op 1,5 m, handen desinfecteren. Geen mondkapje meer en er kan weer zacht gezongen worden. In de kerk blijkt ook voldoende ventilatie. Via een CO2 meter wordt deze in de gaten gehouden.

Iedere werkgroep is vrij haar activiteit te laten aansluiten bij de richtlijnen, zoals zij passend vindt.

Terug naar boven

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Meditatief uur Valentijnsdag

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur. Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. (nu even gepauzeerd en vervangen door het Zielenuur)

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

>