De Waalse Kerk Arnhem


Mis niets met ​de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Advent 2019

jansbeek ekklesia

Vesperviering zondag 1 december 17.00 uur

'Wees waakzaam'


Zondag 1 december, 17.00-18.00 uur in de Waalse kerk met kop soep na.


Op deze zondag is de boodschap: wees waakzaam, let op, zit niet te suffen! Die boodschap klinkt in de vespers met moderne gedichten en oude psalmen, in liederen en in het evangelie. Het is de eerste zondag van de advent, de periode voor Kerstmis met zijn eigen teksten en melodieën. Buiten wordt het donkerder, van binnen groeit het licht. Biddend en zingend blijven we wakker en alert.


Voorganger is Gerard Pieter Freeman. Orgel: Frank van Mierlo.

Jansbeek Ekklesia

OLV-Koor: Zondag 8 december

i.s.m. Parkstraatgemeente, Arnhem
10.50 - 11.15 uur

​Hopeloos hoopvol!


De Advent is een tijd van verlangen en hopen, van wachten en actief verwachten.

Op deze 2de zondag van de Advent focussen we op hopen. Hopen doe je niet zomaar, hopen ontstaat vanuit een basis van vertrouwen.

Hoe wij met elkaar omgaan bepaalt in sterke mate of wij (voldoende) vertrouwen hebben in onszelf, in anderen en in de Ander. ​Dat vertrouwen en die hoop op perspectief maken dat we het volhouden in een samenleving die prestatiegericht is, waar je niet mag falen, waar leugens en nepnieuws voortdurend aan de orde zijn.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze hoop voeden zodat visioenen van een betere toekomst kunnen groeien?

In de viering, waarin Wim Palstra voorgaat, worden teksten en overweging verbonden door liederen van m.n. Huub Oosterhuis.

 Let op: De Parkstraatgemeente is in de Parkstraatkerk, Parkstraat 31 a, Arnhem 

Jansbeek Ekklesia

Vesper op  8 december met Gregoriaanse zang

​Workshopkoor


Zondag 8  december 2019, 17.00-17.40 uur in de Waalse kerk


Een workshopkoor o.l.v. Alexander Saladin zal de oude gezangen van de 2de zondag van de Advent ten gehore brengen. M.m.v. Dorien Verheijden, zang  en  Martin Kas, orgel .

Entree: U kunt zo naar binnen. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Anselm Grun

Anselm Grun

Verdieping op zondag

15 december 10.00 uur

 ​Anselm ​Grün


Zondag 15 december, 10.00-11.00 uur in de Waalse Kerk


Samen lezen en bespreken we een advent tekst van Anselm Grün.

Om beter door te dringen in de tekst en te ontdekken wat de tekst ons persoonlijk en hier en nu te zeggen kan hebben.

Kerstmis 2019

jansbeek ekklesia

Kerstavond met OLV-koor en combo

 ​Dinsdag 24 december, 21.00-22.00 uur.


Vanaf 20.30 uur welkom om kerstliederen te horen en samen te zingen.


Let op Locatie: OPSTANDINGSKERK, Rosendaalseweg 505, Arnhem

​K​ERSTHERBERG in de Stadskeuken

 ​​

Drie dagen Kerstherberg in de Stadskeuken: wees welkom!
( hoek Kohlmanhuis bij de Walburgiskerk)


Feestelijk programma met activiteiten en optredens voor jong en oud.  Gratis toegang voor iedereen.


  • Kerstavond 24 december: 17.00 tot 23.00 uur
  • 1e Kerstdag 25 december: 12.00 tot 23.00 uur
  • 2e Kerstdag 26 december: 12.00 tot 19.00 uur

Mis niets met ​de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Oud en Nieuw

​Viering op de grens van Oud en Nieuw

Viering op de grens van het oude en het nieuwe jaar.


Dinsdag 31 december 19.00-20.00 uur in de Waalse Kerk


We staan stil bij de spanningen in de wereld èn bij de mooie momenten in diezelfde wereld, bij verdriet en vreugde in ons persoonlijk leven. We spreken onze verlangens en verwachtingen uit voor het nieuwe jaar. En we bidden en zingen over en tot de Eeuwige, die ons en de wereld draagt in zijn hand.

​2020

​Vooraankondiging Workshop Bibliodrama


In januari organiseert Marie Louise Vroemen weer drie avonden bibliodrama. Met verhalen uit het oude en nieuwe testament, passend in de tijd van het jaar.

 Voor iedereen die plezier heeft in spel en iets nieuws wil ontdekken in een bijbelverhaal en in zichzelf.
jansbeek ekklesia

Verwarrende tijden, verwarrende emoties.

​Kunnen christenen hun geloof verdiepen als ze voor eventjes een boeddhistische bril op zetten?

Vanaf ​20 januari onderzoeken we dat samen tijdens 9 maandagavonden (in twee blokken) met Hans van Zanten.


​Hoe zou je reageren als iemand tegen je zegt: “Dood God”. Toch was dat wat de zen-monnik Linji Yixuan (866) tegen zijn leerlingen zei: ‘Kill the Boeddha’. De voorstelling die wij van God maken is God niet.  Waarom dan die voorstelling vernietigen? Een vraag die in je opkomt door zo’n uitspraak.


Zo zijn er meer vragen in de ontmoeting met Boeddhisme en andere religies. Die vragen behoeven geen pasklaar antwoord. Dat is eigenlijk nooit te vinden. Vragen leiden tot nieuwe vragen en verdiepen zo je geloofservaring.


Lokatie: Rozet, D3deVerdieping, lokaal 309. Tijd: 19.30 - 21.30. Lees praktische informatie en achtergronden op de website van Hans

Coventry gebed, elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk voor Vrede en Verzoening gebeden. Dit zgn. Coventrygebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 200 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld. De daarbij geslagen wonden mogen niet vergeten worden en daarom gedenken wij.

 

Een andere intentie van deze beweging is: Het overbruggen van verschillen in cultuur, afkomst en religie.

 

De Coventrygroep Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.  

De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort. De kern ervan wordt gevormd door de Litanie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en luisteren naar een Bijbeltekst. En we bidden, met name voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking, die op dit moment het nieuws bepalen.

Lees hier meer achtergrond.

jansbeek ekklesia

Kees Boele

Jansbeek Lezing door Kees Boele was weer bijzonder.

Bezield onderwijs. Wat bezielt mij?


Dr. C.P. (Kees) Boele | Voorzitter College van Bestuur | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

​Het was een mooie lezing met boeiende vragen daarna. Kees verklapte een nieuwtje: hij vertrekt bij de HAN en wordt bestuurder van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. 


Jaren in het hoger onderwijs heeft hem geleerd dat er veel meer studenten dan vroeger met de ziel onder de arm lopen. De hoge druk en dwang om te presteren binnen de kaders van het curriculum ​laat voor studenten en docenten nauwelijks ruimte om zich moreel en ethies te ontwikkelen. Wijsheid maakt plaats voor kennis. Kwaliteit voor kwantiteit.


​Niettemin probeert hij met zijn team binnen en buiten de hogeschool die ruimte toch te vinden. We hoorden ​mooie voorbeelden van bezield onderwijs en vorming.


​Dat is niet altijd eenvoudig. Dat komt ook omdat het woord ‘ziel’, helaas, vrijwel uit het dagelijks spraakgebruik is verdwenen. Sterker nog: de ziel is weg gedefinieerd, bijvoorbeeld door Dick Swaab, volgens wie de mens louter materie, lichaam, is (‘Wij zijn ons brein’).


Mede onder invloed van die opvatting zijn we in het onderwijs vaak vooral met de buitenkant, de materiële kant, van het leven bezig. ​Daarom moeten juist (hoge)scholen anno 2019 bezield zijn. En dat kan alleen maar als docenten en leidinggevenden zelf ook bezield zijn. ​Dankjewel Kees!

Bekijk de animatie

Oorsprong van De Waalse Kerk Arnhem 

Onze recente blogs:

Mis niets met ​de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Jacobsschelp onderweg

​Sacred Places: Plaatsen die ons raken. 


​​​(Hier een link naar het reisverhaal van Hubert Bastiaens.)

De weken met het ​warme weer zijn bijna voorbij. De caravan ​is gestald, de kaarten opgeruimd en de foto's op de harde schijf gezet. Tijd om terug te blikken en fotoboeken te gaan maken.

 

​Voor ons ook tijd om met Sacred Places te stoppen. De foto's blijven wel op de website staan om al die mooie plaatsen nog een te zien. Volgende zomer gaan we weer verder.​

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden ​plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur.

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek ​rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam te handhaven nu de Walburgiskerk verkocht is. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, ​wijze ​ 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, ​ meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.