Spirituele Vakantiegroeten

Liever direct naar het programma in Arnhem? Klik hier!

Schrijven voor Jansbron Arnhem

De schoonheid van de kathedraal van Chartre, de wildheid van watervallen, een stil moment hoog in de bergen. De vitale energie op een camping vol kinderen. De leegte in een verlaten dorp. Zulke belevenissen horen bij elke vakantie. Wij nodigen je uit om zo'n ervaring, zo'n moment dat je even van je sokken blaast, met ons te delen. Stuur ons een spirituele vakantiegroet. Graag per email naar info@jansbeekekklesia.nl. Wij plaatsen die dan hier.


Oecumene op Corsica

Clem en Joseph Follender

In een mooi stadje op Corsica, Cargese, staan 2 kerkjes vlak bij elkaar. Een klein dal, waarin een weelderige groente/fruittuin, scheidt ze van elkaar. Het ene kerkje behoort aan een Grieks Orthodoxe geloofsgemeenschap. Rond 1800 zijn 700 Grieken, verdreven door de Ottomanen, hier terecht gekomen. De andere kerk is van de katholieken. Er is in de historie heel wat afgeruzied, maar intussen wordt er ruimhartig oecumenisch samengewerkt. Iedere zondag wordt er om en om in een van beide kerken gevierd en de feestdagen worden eerlijk verdeeld. En... in beide kerken gaat dezelfde priester voor! 

De Griekse kerk vind ik eerlijk gezegd, de mooiste. Heel sfeervol met een prachtige iconostase en dito wandschilderingen van een inheemse, oorspronkelijk uit Rusland afkomstige kunstenaar. We genoten van beide kerkjes en van hoe ze nu functioneren. En van het uitzicht vanaf de beide voorpleinen op elkaar, het dal, de bergen en de zee, kregen we niet genoeg. 

Foto 1: zicht op de Grieks orthodoxe kerk vanaf de RK kerk

Foto 2: zicht op de RK kerk vanaf het voorplein van de Grieks Ortodoxe kerk. 

Foto 3: Interieur RK kerk

Foto 4: Interieur GO kerk.

Clem en Joseph


Santiago de Compostella

Frans en Helma Huisman

Een vakantiegroet uit Santiago de Compostella.
Op onze reis door Spanje en Portugal deden we  de Compostella aan.
We hebben nog meer bewondering gekregen voor de vele wandelaars die we onderweg naar Santiago tegenkwamen. Zwaar bepakt en vaak met een wandelstok in de hand. Sommigen al maanden onderweg om hun doel te halen. Het voelden voor ons een beetje raar om daar als toerist tussen te zitten. Hoogtepunt was de pelgrimsviering waar tot slot het grote wierookvat aan het zwaaien gebracht werd. Vroeger was dit om de vieze geur van de pelgrims wat af te zwakken.

Groeten van Frans en Helma Huisman


Mini-vakantie om de hoek

Clem Follender

Om even los te komen van dagelijkse besognes maak ik regelmatig ‘n wandelingetje in de buurt. Boffen, dat ik vlak bij mooie plekjes woon. De historische binnentuin in park Angerenstein bijvoorbeeld is vooral in de lente en zomer prachtig. Even zitten op ‘n muurtje om te genieten van de weelde aan bloemen in de geometrische borders of op de bank met uitzicht op de klaverbladvijver en daarachter de hoge bomenrij. Het water van de moderne fontein bescheiden klaterend in de vijver horen vallen.

Genieten en mijn dank uitspreken! Aan de Schepper van de natuur van creativiteit en inzet van mensen. En dankbaar zijn voor buurtbewoners en de Arnhemse Plantsoenendienst.


Zegen uit Vietnam

Vincent en Birgit Schiebergen

Tijdens onze vakantie in Vietnam en Cambodja zijn er vele mooie momenten geweest die vaak te maken hadden met de manier van leven daar. Gezinnen die leven met hele families bij elkaar. Allerlei  eten dat op tafel wordt gezet en wat met elkaar wordt gedeeld. Het beleven van hun geloof, bidden voor de voorouders, Boeddha of Maria, Boeddhisme of Katholiek maakt daar niets uit. Iedereen is welkom waar dan ook.

Enorme wierookspiralen met briefje eraan voor wie gebeden mag worden die in een tempel worden opgehangen,  een kaars die aangestoken wordt, lampionnetjes die op n rivier  geplaatst worden of een wijze man die een zegenbede uitspreekt…je viert het met z’n allen mee. 


Een verdwenen kerk in Skagen

Truus en Egon Haffmans | juli 2023


Voor onze vakantie zijn we naar noordelijke streken getrokken, naar Denemarken. Aarhus, als centrum van de Deense architectuur,  is zeer de moeite waard. Plaatselijk kerken bezoeken staat altijd op ons programma en zo ook de Dom Kirke eind 15de eeuw omgebouwd in Gotische stijl. De vele fresco’s zijn in de beeldenstorm  gespaard gebleven en zo ook bijzondere altaarstuk bestaande uit 3 sets van panelen. De Dom Kirke wordt nu door de Lutheranen gebruikt.

Van links naar rechts: Aarhus, Skagen, Tecklenburg

Een ‘Lucaskerk’ in Aarhus.

Minder indrukwekkende maar wel verrassend was de katholieke kerk in het centrum van Aarhus en in het bijzonder de indeling  

Het was alsof je de Eldense Lucaskerk zag alwaar het altaar richting het oosten staat: de bidrichting. Bij het altaar bidt de voorganger en de gemeenschap tot de Eeuwige. De lezenaar (de ambo) is gericht vanuit het Oosten.

We werden vanuit Nederland erop gewezen dat hier lezenaar en altaar verwisseld waren maar als je goed kijkt, zie je dat de zon schijnt op het priesterkoor. Als je weet dat de foto in de ochtend genomen is dan is de conclusie dat de kerk niet naar het oosten is gericht maar naar het westen.

Dezelfde filosofie van de Lucaskerk is ook hier van toepassing: bidden naar het oosten en de Eeuwige spreekt middels de lezingen vanuit het oosten! Een prachtige inhoudsvolle aanpak!

Zo droeg ook dit bezoek weer bij aan zoals we de vakanties invullen: natuur, cultuur en religie/levensbeschouwing.

In Denemarken verdwijnen de kerken ook !

Over de natuur gesproken: het noorden van Denemarken heeft al eeuwen last van zandverstuivingen: Zo als op de foto te zien valt, is alleen nog het bovenste deel van de kerktoren over want de rest van deze kerk nabij Skagen is onder het zand verdwenen……..

Heksen

In de vakantie hadden we het boek “de wijsheid van een heks” van Susan Smit bij ons ter lezing. Zij is van mening en beargumenteert dat heksen in vroege tijden juist wijze, spirituele, onafhankelijk vrouwen waren. Op onze terugreis via het Duitse Tecklenburg viel de toren in de stadsvesting op, gebouwd ter nagedachtenis van de 16de eeuwse arts Johann Wier die zich ernstig verzette tegen de heksenverbranding en -vervolging. Hij had ideeën zoals Susan Smit.

Wat een coïncidentie!

Geoptimaliseerd door Optimole
>