De Waalse Kerk Arnhem


Eerste Viering met OLV koor in de Waalse Kerk

OLV-Koor: Themaviering 10 november 10.00 uur

Aandacht voor de Stichting Bondeko. (Bondeko betekent vriendschap in het Lingala, één van de vele talen van Congo RDC) Deze stichting verleent steun in ontwikkelingslanden bij medische verzorging en bij het geven van opleiding en studie.

Tijdens de viering is Marjet de Haan gastspreker. Zij vertelt ons over haar betrokkenheid bij Afrika en de Stichting Bondeko in het bijzonder​.

Na haar pensioen, heeft Marjet een aantal maanden, als vrijwilliger, haar expertise als onderwijsbegeleider basisscholen ingezet om ter plaatse het onderwijsniveau van de Bondekoschool naar een hoger plan te helpen tillen. Deze school biedt zo’n 250 kansarme kinderen onderwijs, voeding en een toekomst.


In de viering wordt het persoonlijke verhaal van Marjet afgewisseld met teksten en liederen van Huub Oosterhuis.

Mis niets met ​de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Jansbeek Lezingen

Kees Boele

Lokatie:

De Waalse Kerk  
Gasthuisstraat 1 Arnhem


Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Entree: € 8 (Gelrepas € 5)


Parkeren: Naast de Schouwburg,
€ 2,90 per uur.
Musisgarage: Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur

​Jansbeek Lezing Kees Boele 20 november 20.00 uur

Bezield onderwijs. Wat bezielt mij?


Dr. C.P. (Kees) Boele | Voorzitter College van Bestuur | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:

J.R. Thorbecke (1798-1872) omschreef de positie van de directeur in zijn wet op het middelbaar onderwijs (1863) als volgt: ‘Aan het hoofd van elk dier scholen is een der leeraren geplaatst, die den titel draagt van directeur’, met als toelichting: ‘De bestemming van den directeur verschilt van die der overige leeraren; wel wordt hem ook een deel van het onderwijs opgedragen, maar het is bovenal zijne taak voor den samenhang en geregelden gang van het geheel te zorgen; hij moet als de ziel der school zijn’.


Dit is de mooiste beschrijving van een onderwijsdirectiefunctie die ik ooit gelezen of gehoord heb. Met vallen en opstaan probeer ik zelf aan deze functiebeschrijving te voldoen.


Het is niet altijd eenvoudig. Dat komt ook omdat het woord ‘ziel’, helaas, vrijwel uit het dagelijks spraakgebruik is verdwenen. Sterker nog: de ziel is weg gedefinieerd, bijvoorbeeld door Dick Swaab, volgens wie de mens louter materie, lichaam, is (‘Wij zijn ons brein’).


Mede onder invloed van die opvatting zijn we in het onderwijs vaak vooral met de buitenkant, de materiële kant, van het leven bezig. Ondertussen voelt een kwart van de studenten ‘leegte’ in het bestaan en heeft meer dan de helft van hen veel tot zeer veel stress in het leven. Ze lopen met de ziel onder de arm!


Daarom moeten juist (hoge)scholen anno 2019 bezield zijn. En dat kan alleen maar als docenten en leidinggevenden zelf ook bezield zijn. In de lezing zal ik daarom graag vertellen wat, en vooral: wie mij bezielt.

Cursus Gregoriaans

Najaarcursus Gregoriaans Zingen


Zing mee tijdens de workshops in november en begin december en in de vesper op de tweede zondag van de Advent. Welkom jong en oud, vrouwen en mannen, zangers/zangeressen met veel en met weinig ervaring.

 

Thomas Merton schreef ooit treffend over het Gregoriaans: “Het ligt diep onder de gewone ontroering en dat is een van de redenen, waarom je er nooit genoeg van krijgt. Het put je nooit uit door allerlei goedkope gevoeligheden in je op te wekken. In plaats van je naar buiten te lokken in het open veld van de gevoelens, (…) trekt het je naar binnen, waar je in vrede en inkeer God vindt.”


De workshops worden gegeven door Alexander Saladin met medewerking van Dorien Verheijden. Alexander is musicus en dirigent van 'Capella Eusebiana' in Arnhem. Het koor zingt maandelijks Gregoriaans in de Martinuskerk. Dorien is zangeres. In 2017 verzorgden Alexander en Dorien samen met Capella een geestelijk concert rond Hildegard von Bingen in de Walburgis.


Data workshops op zaterdagen, steeds van 10.00 tot 12.00 uur in de Waalse kerk.

9. 16, 23, 30 november en 7 december.

Datum uitvoering: zondag 8 december 17.00 uur in een vesperviering.

Repertoire: Gezangen van de vespers van de 2ste zondag van de Advent

Je bijdrage: € 45, - met Gelrepas € 30,-.

Opgeven bij Clem Follender​​


Coventry gebed, elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk voor Vrede en Verzoening gebeden. Dit zgn. Coventrygebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 200 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld. De daarbij geslagen wonden mogen niet vergeten worden en daarom gedenken wij.

 

Een andere intentie van deze beweging is: Het overbruggen van verschillen in cultuur, afkomst en religie.

 

De Coventrygroep Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.  

De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort. De kern ervan wordt gevormd door de Litanie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en luisteren naar een Bijbeltekst. En we bidden, met name voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking, die op dit moment het nieuws bepalen.

Lees hier meer achtergrond.

Bekijk de animatie

Oorsprong van De Waalse Kerk Arnhem 

Onze recente blogs:

Jacobsschelp onderweg

​Sacred Places: Plaatsen die ons raken. 


​​​(Hier een link naar het reisverhaal van Hubert Bastiaens.)

De weken met het ​warme weer zijn bijna voorbij. De caravan ​is gestald, de kaarten opgeruimd en de foto's op de harde schijf gezet. Tijd om terug te blikken en fotoboeken te gaan maken.

 

​Voor ons ook tijd om met Sacred Places te stoppen. De foto's blijven wel op de website staan om al die mooie plaatsen nog een te zien. Volgende zomer gaan we weer verder.​

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden ​plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur.

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek ​rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam te handhaven nu de Walburgiskerk verkocht is. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, ​wijze ​ 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, ​ meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.