Programma-Verhalen-Video

Jansbeek Lezing: 'Met de Moed der Hoop' met Colet van der Ven

Woensdag 15 februari, 20.00-22.00 uur

Lokatie: De Waalse Kerk, de kleine kapel aan de Jansbeek naast het politiebureau.
Adres: Gasthuisstraat 1, Arnhem
Wil je komen? Je kunt met de rode knop reserveren.

Toegang tot de lezing is p. p. €8,50 (met Gelrepas € 5).  Contant te betalen aan de entree. 

Misschien is het wel een van de grootste menselijke talenten om in het hart van de hel te kunnen geloven in de hemel. Om in het holst van de nacht te kunnen denken aan het ochtendgloren. Om midden in een afzichtelijke hardvochtige wereld te durven dromen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Misschien betekent mens zijn wel ten diepste dat je weigert de wereld als onveranderlijk te beschouwen. Niets hoeft te blijven zoals het is. Ik niet, jij niet, wij niet, de wereld niet. Voor dat visionaire denken dat de grauwe werkelijkheid overstijgt is verbeeldingskracht nodig. En vertrouwen. En hoop. In de woorden van de joodse dichteres  Hanny Michaelis:

Niet rooskleurig
het licht van mijn feiten
een handvol dode mussen
en geen vogel in zicht.
Toch hoor ik hem zingen
de lijster, voorbode van de zoveelste lente
en prompt steekt de hoop zijn zoveelste kop op.

Het is onze opdracht om in de wereld zoals hij is, te dromen van de wereld zoals hij zou kunnen zijn. En om die droom te kerven in een hart, een boom, een stenen tafel. Om haar te zingen, te spelen en te leven.

Colet van der Ven kennen we als journalist en programmamaker. Daarnaast is ze lid van het liturgisch team van de Dominicuskerk in Amsterdam en gastpredikant in verschillende gemeenten.

Ze publiceerde een tiental boeken waaronder Onzichtbare levens, mensen met Hiv in de marge van de maatschappij, Het kwaad en ik, een persoonlijke zoektocht naar de wortels van geweld, en Slagschaduwen, de doorwerking van slavernij op Curaçao.

Je kunt ook reserveren met  deze QRcode

Vesperviering 5 februari 

Zondag 5 februari, 17.00-18.00 uur

Kloosterlijke namiddagviering, waarin eigentijdse gedichten en oude psalmen verbonden worden met de evangelielezing van de zondag. M.m.v vesperkoor en Alexander Saladin-orgel.

Verdieping op Zondag 19 februari

Zondag 19 februari. 10.00 tot 11.00 uur in de bovenzaal.

Op deze 3rde zondag van maand bezinnen we ons weer met een kleine groep. Deze keer onder de titel: ‘Is that all there is?’ Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Enthousiast, met grote verwachting? Of ‘sadder and wiser’ naar het lied dat Peggy Lee ooit zong: ‘Is that all there is?’ Geeft de Prediker misschien een antwoord op haar vraag met zijn ‘Lucht en leegte, alles is leegte’? Of laten we ons inspireren door de woorden van Han G. Hoekstra: ‘Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.’

Wil je komen? Laat svp even weten. ( c.follender@eusebiusparochie.nl)
Themaviering van en met het Olvékoor: 12 februari

Zondag 12 februari, 10.00 - 11.00 uur . Aansluitend koffie/thee.

“Omzien naar elkaar” is het thema van deze viering van het Olvékoor.

Soms zijn er periodes in het leven dat het niet goed gaat. En zijn er gebeurtenissen die grote vragen oproepen als: wat/wie is nu eigenlijk belangrijk in mijn leven? Wat geeft mijn leven (nog) zin bij alle problemen die ik heb? Dan kan het een verademing zijn om hier over te praten met iemand die geschoold is in luisteren en dat zonder te oordelen. Samen zoeken naar wat je raakt, helderheid brengen in wat er speelt en wat zou kunnen helpen om weer verder te kunnen is dan belangrijk.

Gerard Mug, mede-coördinator en vrijwilliger bij de D3rde Verdieping/Hart voor Zingeving, is gastspreker en zal een inleiding geven over wat levensvragen zijn, en hoe je met mensen daarover in gesprek gaat.

Het verhaal van Gerard wordt omlijst met teksten en er worden liederen van o.a. Huub Oosterhuis gezongen. Het koor staat onder leiding van Ruud Hermans

Foto van Elsemargriet / pixabay

Zielenuur op 19 februari: Groeien.

Wees welkom bij ons Zielenuur.  Ons thema is: Groei

Waalse kerk, zondag 19 februari 2023, 16.00-17.00 uur. Vrij entree, vrijwillige bijdrage welkom.

Kobus Jansen, Miriam Darras en Fabian Ziemba ( van links naar rechts op de foto) zijn alle drie leerlingen van de Jong Talentklas van het ArtEZ Conservatorium Arnhem.
Zij nemen u mee langs verschillende aspecten van groei en ontwikkeling. Door middel van teksten, gedichten, tekeningen en klassieke muziek

Teksten o.a. uit het boek : De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy
Pianowerken van: Chopin, Schumann, Bach ,Mozart, Satie, Liszt.
Tekeningen van Miriam Darras.

Declamatie van de teksten en de gedichten: Kobus Jansen en Miriam Darras

Meer lezen over deze drie jonge talenten? Ze stellen zich voor achter deze klik.

Pelgrimswandeling Waalse Kerk 22 februari

We gaan weer wandelen op 22 februari. Een pelgrimsviering voor mensen die houden van wandelen en op zoek zijn naar stilte en verdieping.

Tijdstip: van 9.30 uur tot 13.00 uur; Lokatie de Waalse Kerk

Programma:
Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte
9.30 uur: Meditatieve viering van een half uur
10.00 uur: Koffie en thee
10.30 uur: Wandeling in Sonsbeekpark
12.00 uur: Potluck lunch en nagesprek
13.00 uur: Afronding

Bijzonderheden: We eindigen met een potluck lunch, dus we vragen aan iedereen wat te eten mee te brengen.

Voor mensen die minder tijd hebben of minder goed ter been zijn, is het mogelijk om alleen aan een deel van de ochtend mee te doen, bijvoorbeeld alleen de viering en/of het koffiedrinken en/of een deel van de wandeling of alleen de lunch.

Voor vragen en aanmelden graag bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.


Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem en haar oecumenische partners Waalse Gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek Ekklesia.

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Met het het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken herdenken we de slachtoffers van oorlogen en geweld in heel de wereld.

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Jezelf ontmoeten

Kunnen we dat eigenlijk ooit wel, jezelf ontmoeten? Wie is dan dat zelf?


Het verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de

verder lezen

Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd

verder lezen

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Pieter Omtzigt in Jansbeek Ekklesia

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: nu weer om 17.00 uur. Viering gebaseerd op het namiddaggebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, overweging, gebed.

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Zielenuur: ‘n Uur met veel muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden teksten uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Daarnaast soms samenzang en altijd ook stilte en gebed. We streven naar eens per maand op een 3rde of 5de zondagmiddag van de maand, 16.00-17.00 uur

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit oecumenische vrijwilligers die op eigen wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

Insert Content Template or Symbol
>