Programma-Verhalen-Lezingen

Filosofe Renee van Riessen

Jansbeek Lezing: AFGELAST

'Nabij zijn of compassie?' met Renée van Riessen

op 28 februari a.s.

Helaas kan de lezing niet doorgaan. Renée is ziek geworden.


10 april zal er weer een lezing zijn, die keer mer Broeder Paulus van het contemplatieve klooster in Schiermonnikoog. Meer info te zijner tijd.


Toegang tot onze lezingen is p. p. €10 (met Gelrepas € 5).  Contant of met mobiel te betalen aan de entree. 


Maak Meer Mogelijk

We zouden ze niet willen missen, de Jansbeek Lezingen, het Zielenuur, de themaviering van het Olvé koor en alle andere vieringen. Hoe fijn zou het zijn om meer mogelijk te maken, met meer intensiteit en nog meer kwaliteit.

Dat kunnen we realiseren met meer financiële armslag. Die willen we graag aan u vragen.

U vindt hieronder ons rekeningnummer om een donatie te doen. 

NL43 ABNA 0535 0469 36

t.n.v. RK Parochie Sint Eusebius ovv donatie Jansbeek ekklesia

Mocht u een legaat overwegen of vragen hebben over fiscale mogelijkheden, neem dan contact op met onze penningmeester Frank Maas. Die helpt u verder.

Workshops Gregoriaans zingen + uitvoering

Workshop Gregoriaanse vesper van de 3de zondag van de Veertigdagentijd.


Workshop: drie zaterdagen: 17+24 febr en 2 maart, steeds van 10.00-12.00 uur in de Waalse kerk. De vesper is op 3 maart, 17.00-18.00 uur. Bijdrage: € 35,- ( studenten en Gelrepas €20,00). Meer info en opgeven (uiterlijk 3 maart) bij Bernadette Maijer, 06-123 27 888, e-mail r.maijer@hetnet.nl


In plaats van de maandelijkse Nederlandstalige vesper met eigentijdse gedichten, zingen we bij voldoende belangstelling op 3 maart een Gregoriaanse vesper, waarin 'n hymne, psalmen met antifonen, Pater Noster, Magnificat en Salve Regina.


Materiaal inclusief ingezongen partijen worden bijtijds per mail beschikbaar gesteld. Deze workshop is bedoeld voor zangers/essen, die enige ervaring hebben met Gregoriaans zingen.

De Verdieping

Verdiepen op zondagmorgen 18 februari

Zondag 18 februari, 10.00 tot 11.00 uur in de bovenzaal van de Waalse Kerk
In kleine kringen lezen we samen ’n oude of meer eigentijdse tekst uit de Joodse of Christelijke traditie. We stellen vragen m.b.t. betekenis en we vragen ons af, hoe het gelezene ons aanspreekt.

Zielenuur op 18 februari met Artez Jong Talent.

Zielenuur met 3 pianoleerlingen van de Jong Talentklas van het ArtEZ Conservatorium Arnhem


Zondag 18 februari, 16.00 - 17.00 uur in de Waalse kerk, Gasthuistraat 1, Arnhem.


Rose Hoogendijk, Kobus Jansen en Maarten Visser ’t Hoofd gaan kleurrijke pianostukken ten gehore brengen en kleur, in vooral de levensbeschouwelijke dimensie, de revue laten passeren via verhaal  en gedicht.


Entree: Vrijwillige bijdrage.

Paastas Project in de 40dagentijd.

Al enkele jaren vindt jaarlijks rond Pasen een inzamelingsactie plaats in de Arnhemse wijken Klarendal, St Marten en Spoorhoek voor mensen die het niet breed hebben. Ook dit jaar is de organisatie uitgegaan van een actie, zodat mensen rond de Paasdagen iets extra's hebben. 


We vragen mensen uit de stad een financiële bijdrage te vragen, waarvan “je buren” in Klarendal, Sint Marten Sonsbeekkwartier en Spoorhoek een cadeaubon krijgen, te besteden bij een supermarkt. Het bedrag van de cadeaubonnen is €30,00. Gezinnen krijgen twee cadeaubonnen met een totale waarde van €55,00.


Maak van je stadsgenoten blije buurtgenoten!

Doneer op NL82TRIO 0379 7200 00 tnv Inloophuis St.Marten. O.v.v. Paastasactie 2024


Deze actie is opgezet door de Eusebiusparochie, het inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal, sociaal wijkteam Arnhem-Noord en betrokken wijkbewoners.

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Met het het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken herdenken we de slachtoffers van oorlogen en geweld in heel de wereld.

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Vooraankondigingen

Breed Overleg Jansbeek Ekklesia maandag 11 maart, 20.00-21.30 uur

De Jansbeek ekklesiaraad nodigt iedereen, die zich betrokken voelt bij Jansbeek Ekklesia weer uit voor evaluatie, informatie en overleg. Graag aanmelden bij de secretaris van de JEraad. Ook agendapunten zijn op dit adres welkom! Klik hier.

Theatervoorstelling met Via Crucis van Franz Lizst


Zondag 12 maart; 16.00 uur; In De Waalse kerk.

Entree: € 10 |  Gelrepas/jongeren € 6

Het verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de

verder lezen

Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd

verder lezen

Religieus Arnhem

Van Rozet naar Rozin Arnhem

D3deverdieping heeft een doorstart gemaakt onder de naam Rozin. Maandelijks actuele info
via een nieuwsbrief, die ook gepubliceerd wordt op de website: rozinarnhem.nl

Ekklesia De Zijp: De andere Ekklesia in Arnhem

De Zijp is een Ekklesia, “dat betekent: bij-een-geroepen. We worden bij elkaar gehááld door een stem, woorden, een verhaal. En we worden bijeengehouden door dat verhaal.
De Zijp heeft gekozen voor een vrije opstelling, is een stichting en ligt niet ingebed in een afgebakend kerkelijk terrein. De Zijp is een vrijplaats, een keuze-plek. Men gaat niet uit gewoonte, niet voor een ander, maar men kiest uit eigen beweging voor een plek die inspireert, aanspreekt en bemoedigt.
Dit is de link.

Rouwverwerking

Rouwverwerking Inloophuis Malburgen

Zes bijeenkomsten rouwverwerking

2024: 15 jan, 5 februari, 4 maart, 8 april, 29 april. 3 juni. Steeds van 10.00 -11.30 uur in het inloophuis Malburgen.


In januari 2024 start er weer een cursus rouwverwerking van 6 bijeenkomsten op de maandagochtend. Hier kunt u, onder professionele begeleiding, met lotgenoten praten die ook te maken hebben met het verwerken van het verdriet na het overlijden van iemand nabij. De cursus is een samenwerkings-project van de Eusebiusparochie en de Protestantse gemeente in Arnhem.

In deze folder vind u alle info


Foto van Kaffebart Unsplash / 

Pelgrimswandeling De Waalse Kerk 28 februari

Woensdag 28 februari, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente


De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels in gesprek, naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee.


De ochtend eindigt met een potluck-lunch ( tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- ( richtbedrag). Ook welkom voor een onderdeel van het programma.

Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: o6-26493146  predikant@doopsgezindenarnhem.nl


Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem en haar oecumenische partners Waalse Gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek Ekklesia.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: nu weer om 17.00 uur. Viering gebaseerd op het namiddaggebed in contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, overweging, gebed.

Themaviering,

Elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur (niet in juli en augustus).

Een viering met een maatschappelijk thema; naast zang (m.n. van Huub Oosterhuis) en (bijbel)teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord.


Zielenuur:

Een verstild uur met muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden met gedichten en teksten van spirituele aard meestal uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Het streven is om vier maal per jaar een dergelijk uur te organiseren, steeds op zondagmiddag 16.00-17.00 uur.


Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. In een kleine groep gaan we met elkaar in gesprek over een tekst of verhaal uit de joodse of christelijke traditie Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 


Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen:

4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 


Zangworkshops: In het najaar is er een workshop Gregoriaans, uitlopend op een gezongen vesperdienst in de advent.

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas


Website

Digitaal is actuele informatie te vinden over genoemde activiteiten en presenteert de ekklesia zich met blogs, waaronder bv  ‘Verhalen tussen Pasen en Pinksteren’ en ‘Spirituele vakantiegroet’ in de zomermaanden.

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit oecumenische vrijwilligers die hun 'gelovig zijn' op eigen wijze verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

Jansbeek Tickets
>