Programma-Verhalen-Video

Andries Govaart

Lied: Er is geen andere God

Lied: God, wat ben je groot.

Jansbeek Lezing: 'De weg die je goeddoet' met Andries Govaart

Woensdag 29 maart, 20.00-22.00 uur

Locatie: De Waalse Kerk, de kleine kapel aan de Jansbeek naast het politiebureau.
Adres: Gasthuisstraat 1, Arnhem
Wil je komen? Je kunt met de rode knop reserveren.

Toegang tot de lezing is p. p. €8,50 (met Gelrepas € 5).  Contant te betalen aan de entree. 


Wat brengt Andries Govaart tot het schrijven van zijn liedteksten? We zingen enkele liederen, reageren erop en horen meer over inspiratie, ontstaan en achtergrond.

Andries Govaart is een leven lang bezig is met liturgie, ritueel, creatief en tegendraads. Hij is bij veel RK mensen bekend en meerdere van zijn liederen zijn opgenomen in het Nieuw Liedboek van de Protestantse kerken

In de coronatijd heeft hij zijn liederen verzameld en in maart 2022 zijn 350 liederen in een  boek uitgekomen: ‘De weg die je goeddoet’. Op zijn website vind je achtergronden, begeleidingen, opnames en beelden bij deze 350 liederen.

Neem ’n voorproefje op www.andriesgovaart.nlTwee liederen kun je nu hier al beluisteren.

Entree € 8,50 Reserveren hieronder of via C.Follender 06 24723206

Je kunt ook reserveren met deze QRcode

Gezongen Vesper Zondag 2 april

Zondag 2 april, Palmzondag, 17.00-18.00 uur 

Van : ‘Zie, deze dag schept de Heer. Laat ons hem vieren met vreugde’ tot ‘Zalig de voeten van wie niet verleren, de ruwe weg van Jezus te gaan’.

Deze Palmzondag zingen we in de vesper de oude psalmen en horen we eigentijdse gedichten bij de evangelielezing van de intocht van Jezus in Jerusalem en bij Jezus lijden en sterven, dat we gedenken in de Goede Week. We vragen Gods zegen over verse palmtakken en over ons.

 M.m.v vesperkoor en Alexander Saladin orgel.
Duccio Intocht Jezus in Jeruzalem

Duccio: 'De intocht van Christus in Jeruzalem' ~ 1308-1311 ~ Paneel van de achterzijde van de 'Maesta' ~ Museo dell' Opera del Duomo, SienaEdit your caption text here

De kruisiging: 1500-1550, Anoniem ( Museum Boijmans van Beuningen)

Goede Vrijdag 7 april: Kruisweg

Vrijdag 7 april, 15.00-15.30 uur

Op dag en uur, waarop in alle christelijke kerken het sterven van Christus herdacht wordt, lezen we het lijdensverhaal, afgewisseld met teksten uit de Mattheuspassie in de hertaling van Jan Rot.

Drie Maria's bij het graf van Jezus

Paasviering met het Olvékoor 

Zaterdag 8 april, 21.30 -22.30 uur in de Waalse kerk 

Met Pasen vieren we het geloof dat mensen kunnen opstaan tot nieuw leven en bij alle gebrokenheid kunnen komen tot een heel mens-zijn.

Mensen kunnen gewond en beschadigd raken door wat hen overkomt in het leven: het verlies van een geliefde, een scheiding, een verkrachting. Maar een mens is meer dan zijn wonden, zijn beladen verleden, het aangedane onrecht.

Hij valt niet samen met zijn verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe groot is vaak niet het verlangen om op te staan, een nieuw begin te mogen maken ?

Het paasgeloof neemt onze pijn en verdriet niet weg, maar daagt ons uit te geloven dat daartussendoor er licht, hoop, nieuw leven kan ontstaan. In de paasverhalen rond de dood van Jezus en het opstaan van zijn vrienden wordt dat krachtig en hoopvol zichtbaar.

Voorganger in de viering is Wim Palstra, het koor staat onder leiding van Ruud Hermans.

Verdieping op Zondagmorgen

Zondag 16 april 10.00-11.00 uur, nu weer in de bovenzaal van de Waalse kerk

Met een kleine groep verdiepen we ons in een tekst uit Joodse of Christelijke traditie en delen met elkaar, wat de tekst ons doet. Dat levert altijd nieuwe inzichten en inspiratie op.


Artez gaat spiritueel

Zielenuur op 16 april: Lente Leven

Lente !  Zielenuur van en met leerlingen van de vooropleiding klassieke muziek van ArtEZ

Zondag 16 april 16.00-17.00 uur. Aansluitend napraten met een drankje. 

Ontwaken, pril leven, nieuw leven, ander leven, uitbundig leven…..

4 leerlingen van ArtEZ jong talentklas ( Miriam Darras (piano), Kobus Jansen ( piano) ,Nina van Venrooy (viool) , Fabian Ziemba ( piano) ) kozen uit hun repertoire muziek rond het thema lente. Ze vroegen zich af: wat betekent dit stuk voor mij en ze gingen op zoek naar gedichten/teksten, die resoneren met de door hen gekozen muziek.

Pelgrimsviering en wandeling Waalse Kerk

Woensdag 19  april ( deze keer op de 3de zondag van de maand) 9.30-13.00 uur (of ‘n gedeelte daarvan) Organisatie: Doopsgezinde Gemeente.

We beginnen zoals altijd met een meditatieve viering van een half uur om 9.30 uur. Inloop voor stilte vanaf 9.00 uur.

Om 10.00 uur is er koffie en thee en een kennismakingsvraag.

Om ongeveer 10.30 uur, gaan we naar Park Sonsbeek om deels in stilte, deels in gesprek te wandelen.

Om ongeveer 11.45 uur zijn we weer terug bij de Waalse kerk en sluiten we af met een potluck lunch, waarvoor iedereen iets meeneemt.

Een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-) wordt op prijs gesteld. Aanmelden mag, maar hoeft niet persé, bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl


Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem en haar oecumenische partners Waalse Gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek Ekklesia.

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Met het het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken herdenken we de slachtoffers van oorlogen en geweld in heel de wereld.

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

De Toekomst van Religies

Corey de Vos

Naarmate onze religies evolueren, worden ze minder etnocentrisch, meer wereldgericht. Minder exclusief, meer inclusief. Minder mythologisch, meer mystiek. Minder op overtuiging gebaseerd en meer op ervaring.

Het verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de

verder lezen

Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd

verder lezen

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: nu weer om 17.00 uur. Viering gebaseerd op het namiddaggebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, overweging, gebed.

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Zielenuur: ‘n Uur met veel muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden teksten uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Daarnaast soms samenzang en altijd ook stilte en gebed. We streven naar eens per maand op een 3rde of 5de zondagmiddag van de maand, 16.00-17.00 uur

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit oecumenische vrijwilligers die op eigen wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

Insert Content Template or Symbol
>