De Waalse Kerk Arnhem
Pieter Omtzigt in Jansbeek Ekklesia

Pieter Omtzigt : Weten waarvoor je staat.

Een verslag van Hans Oldenhof

Op 10 februari organiseerde Jansbeek ekklesia een goed bezochte avond in de Waalse Kerk in het kader van de Jansbeek Lezingen, een serie, waarin publieke personen iets vertellen over wat hen drijft. Dit keer was de spreker Pieter Omtzigt, 46 jaar en al 16 jaar Tweede Kamerlid voor het CDA.

Omtzigt woont in Enschede en is katholiek. Met zijn vrouw Ayfer Koç, een christen met wortels in Turkije, gaat hij de ene week naar de katholieke en de andere week naar de Syrisch-orthodoxe kerk.

In ons land spreken we niet zo gemakkelijk met elkaar over wat ons drijft. Als we het toch doen kan het gemakkelijk naar twee kanten ontsporen: het wordt ofwel een vaag gepraat over idealen, waarbij de weerbarstige werkelijkheid buiten beeld blijft. Of het wordt een verhaal over kleine stappen vooruit (op welk terrein dan ook) die we met anderen hebben kunnen zetten en die ons met trots vervullen.

   

Waarom ontspoorde het verhaal van Omtzigt niet? Omdat hij de gedrevenheid heeft van een luis in de pels, maar tegelijkertijd de nuchterheid van een econometrist (zijn opleiding). Hij is bijv. de man die (na vier jaar ploeteren) de toeslagenaffaire op de politieke agenda heeft gekregen.


Hij vroeg zijn gehoor wat ons land tot een gemeenschap maakt. Wat zijn onze gedeelde waarden? Daar kwam niet veel uit. Dat is volgens hem echt een probleem. Het liberale verhaal loopt op zijn eind; teveel mensen zien hoe een schatrijke elite zich wereldwijd boven alles verheven acht. En het individualisme is ook doorgeslagen. Maar is er echt een ander verhaal over een door waarden gedreven gemeenschap?


Aan de vleugels wordt er wel veel geroepen maar er komen weinig wetsvoorstellen uit. Er is geen echte visie. Omtzigt is een voorbeeld van een politicus bij wie (ook al zegt hij dat niet) katholiek sociaal denken door alles heen speelt: het belang van een  sterk maatschappelijk middenveld (politici, onderzoeksjournalistiek, onafhankelijke organisaties) om de burgers te beschermen tegen de macht van de staat en de markt; bescherming van de rechtsstaat; vertrouwen in professionals i.p.v. een cultuur van controle; weten waarvoor je samen staat en duidelijk zijn in wat je van oude en nieuwe burgers verwacht.


Omdat Omtzigt verder kijkt dan de waan van de dag heeft hij ook een sterk gevoel voor prioriteiten en veel geduld en vertrouwen. Inspirerend! De volgende spreker, op 23 maart, is burgemeester Ahmed Marcouch.

.

Mis niets met de de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Jansbeek Ekklesia

Cursus: Wat kunnen wij leren van Boeddhisme?

Hoe zou je reageren als iemand tegen je zegt: “Dood God”. Toch was dat wat de zen-monnik Linji Yixuan (866) tegen zijn leerlingen zei: ‘Kill the Boeddha’. De voorstelling die wij van God maken is God niet.  Waarom dan die voorstelling vernietigen? Een vraag die in je opkomt door zo’n uitspraak.


Zo zijn er meer vragen in de ontmoeting met Boeddhisme en andere religies. Die vragen behoeven geen pasklaar antwoord. Dat is eigenlijk nooit te vinden. Vragen leiden tot nieuwe vragen en verdiepen zo ons zicht op wat gaande is.


Lokatie: Rozet, D3deverdieping, lokaal 309. Vier maandagavonden 19.30 - 21.30. Lees praktische informatie en achtergronden op de website van Hans

Jansbeek ekklesia

Aan de hand van de Thora op weg naar Pasen


Gebouw Rozet: Woensdagen: 4 en 18 maart, 1 april: 14.00-16.00 uur 
De betekenis van het Hebreeuwse woord Thora is: ‘wegwijzer ten leven’. Thora is ook de naam voor de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel, de TeNaCh. In drie bijeenkomsten zal Henk Janssen, bijbelkenner bij uitstek, ons in verbinding brengen met de geaarde en ook aardse spiritualiteit van de Joods traditie. Meer info en opgave via
: d3rdeverdieping

Coventry gebed, elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk voor Vrede en Verzoening gebeden. Dit zgn. Coventrygebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 200 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld. De daarbij geslagen wonden mogen niet vergeten worden en daarom gedenken wij.

 

Een andere intentie van deze beweging is: Het overbruggen van verschillen in cultuur, afkomst en religie.

 

De Coventrygroep Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.  

De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort. De kern ervan wordt gevormd door de Litanie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en luisteren naar een Bijbeltekst. En we bidden, met name voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking, die op dit moment het nieuws bepalen.

Lees hier meer achtergrond.

Mis niets met de de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Vraag hier aan

Bekijk de animatie

Oorsprong van De Waalse Kerk Arnhem 

Onze recente blogs:

Jacobsschelp onderweg

​Sacred Places: Plaatsen die ons raken. 


​​​(Hier een link naar het reisverhaal van Hubert Bastiaens.)

De weken met het ​warme weer zijn bijna voorbij. De caravan ​is gestald, de kaarten opgeruimd en de foto's op de harde schijf gezet. Tijd om terug te blikken en fotoboeken te gaan maken.

 

​Voor ons ook tijd om met Sacred Places te stoppen. De foto's blijven wel op de website staan om al die mooie plaatsen nog een te zien. Volgende zomer gaan we weer verder.​

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden ​plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur.

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek ​rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam te handhaven nu de Walburgiskerk verkocht is. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, ​wijze ​ 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, ​ meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.