Programma-Verhalen-Video

Compassie en Macht

Eindelijk kwam het er dan van, de lezing van Ahmed Marcouch, steeds uitgesteld vanwege Covid-19.

Hieronder te lezen evenals het verslag van de JBEraad nr 3 22 mei 2022

De JBEraad informeert u, na iedere vergadering,  via de Jansbeek Aktueel over in de vergadering besproken zaken. Wie

verder lezen

Terugblik Jansbeek Lezing met burgemeester Ahmed Marcouch Compassie en macht Het onderwerp van de lezing was compassie en

verder lezen

Gezongen Vesper 5 juni Pinksteren

Zondag 5 juni 2022, 17.00-18.00 uur.
Op het Pinksterfeest zijn de oude psalmen en de eigentijdse gedichten gekozen in relatie tot
het Pinksterverhaal. Deze vesper zullen we samen met het vesperkoor ook de 13de -eeuwse
Pinkstersequens zingen en we horen orgelmuziek, gespeeld door Alexander.

Huub Oosterhuis OLVkoor

OLVkoor 12 juni: "Lied van alle dagen" van Huub Oosterhuis.

Uitleg  "Lied van alle dagen" van Huub Oosterhuis m.m.v. het Olvé-koor op zondag 12 juni om 10.00 uur in de Waalse kerk aan de Beekstraat achter het Stadstheater.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Het is eigen aan onze tijd om te proberen het leven naar onze hand te zetten en alles te regelen, om daarmee succes en geluk af te dwingen, maar dat laat geen ruimte voor verwondering van het onverwachtse, voor "laat het maar gebeuren".

Horen angst, tekortschieten en teleurstelling ook niet gewoon bij het leven? We mogen vertrouwen op "een vangnet", dat zorgt dat het leven doorgaat en vertrouwen dat zorgen en lijden dragelijk zijn, omdat we het met elkaar, samen, dragen. Zo zouden we moeten leven.

De viering begint om 10 uur in De Waalse Kerk aan de Beekstraat, achter het Stadstheater. Na  afloop is er koffie.

Verdieping op Zondag 19 juni: Jezusgebed

Zondag 19 juni, 10.00-11.00 uur in de bovenzaal van de Waalse kerk.
O.l.v. Piet van der Heide. Graag bij hem opgeven
ppvanderheide@hotmail.com

‘Bidt zonder ophouden’, zo dringt Paulus aan in zijn brief aan de Thessalonicenzen.
Maar hoe is dit mogelijk wanneer wij 24/7 zoveel te doen hebben? Misschien helpt het Jezusgebed ons, een eeuwenoude gebedspraktijk van Oosterse christenen, waarin vanuit een innerlijke stilte het Kyrie eleison, Heer ontferm U herhaald gebeden wordt.
Tijdens dit uur zullen we stilstaan bij de herkomst en het eigene van het Jezusgebed. Zo mogelijk willen we dit gebed ook gezamenlijk zingend praktiseren.

Pelgrimswandeling vanaf Waalse Kerk | 29 juni

Iedere vierde woensdag van de maand: een oecumenische pelgrimsviering voor mensen die houden van wandelen en op zoek zijn naar stilte en verdieping.

Woensdag, 29 juni , 9.30 – 12.00 uur. Aanmelden bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.

Korte meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en daarna, voor wie wil, een wandeling naar en in park Sonsbeek, waarin we ons in stilte bezinnen n.a.v. een onderwerp.
Al pratend over het onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk.

Voor vragen en aanmelden graag bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.


Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem en haar oecumenische partners Waalse Gemeente, Parkstraatgemeente en Jansbeek Ekklesia.

Coventrygebed

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Met het het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken herdenken we de slachtoffers van oorlogen en geweld in heel de wereld.

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Pieter Omtzigt in Jansbeek Ekklesia

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: nu weer om 17.00 uur. Viering gebaseerd op het namiddaggebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, gezongen psalmen, overweging, gebed.

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Zielenuur: ‘n Uur met veel muziek van wisselende musici/ensembles, verbonden teksten uit de joodse, christelijke of andere spirituele traditie. Daarnaast soms samenzang en altijd ook stilte en gebed. We streven naar eens per maand op een 3rde of 5de zondagmiddag van de maand, 16.00-17.00 uur

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

>