Programma-Verhalen-Video

Corona maatregelen in de Waalse kerk.

Lees hier hoe wij dat doen.

Ahmed Macouch in Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Lezing 'Macht en Compassie' met Ahmed Marcouch

Maandagavond 15 november  a.s. 20.00 - 22.00 uur. QR-code verplicht.

Lokatie: De Waalse Kerk, de kleine kerk aan de Jansbeek naast het politiebureau.
Adres: Gasthuisstraat 1, Arnhem
Er zijn 70 plaatsen beschikbaar. Wil je komen? Je kunt met de rode knop reserveren.

Toegang tot de lezing is p. p. €8 (met Gelrepas € 5).  Contant te betalen aan de entree. Vergeet je QR-code niet.

Zieleuur 17 okt 2021

Zielenuur op 31 oktober: Heilig!

Wees welkom bij het Zielenuur op zondag 31 oktober a.s.

Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem. Geen QR-code nodig.

Wat betekent voor ons 'heilig' ? Op de vooravond van Allerheiligen een uur met muziek en beelden, teksten en gebeden waarin 'heiligheid' doorklinkt. Verzorgd door de leden van Capella Eusebiana o.l.v. Alexander Saladin en m.m.v. Dorien Verheijden.

Coronaproof in de Waalse kerk. Wil je komen? Dan graag opgeven.
Opgeven bij Clem Follender: per email 

Een nieuw beginnen

Allerzielen, Dinsdag 2 november 19.00-20.00 uur

Gedenkviering voor de doden, veraf en dichtbij.

Teksten, liederen en ritueel brengen ons in verbinding met onze doden, ver weg en dichtbij, en met God en met elkaar.

M.m.v. Octo Voces o.l.v. Erlo van Druten.

Locatie: de Waalse kerk. Geen QR-code nodig.

De Icoon: Ambacht |  Betekenis |  Afbeelding

In drie woensdagmiddagen een inleiding in de prachtige en soms ook mystieke kunst van iconen. Piet van der Heide, zelf icoonschilder, neemt je mee naar:

  • het ambacht van de icoonschilder, op 1 november 14.00 - 16.00 uur
  • de religieuze betekenis van de icoon; op 8 november 14.00 - 16.00 uur
  • Wat zegt het dikwijls afgebeelde gelaat eigenlijk? op 15 november 14.00 - 16.00 uur

1. Het ambacht van de icoonschilder
In de eerste bijeenkomst schenken we aandacht aan het ambacht van de icoonschilder.
We bespreken de materialen die traditioneel gebruikt worden om een icoon te schilderen. Ook komt de rijke beeldtaal van de icoon ter sprake. Inleider en docent Piet van der Heide illustreert zijn lezing met voorbeelden uit zijn eigen collectie.

2. De religieuze betekenis van de icoon
In de tweede bijeenkomst ligt het accent op de religieuze betekenis van de icoon. Voor gelovigen is de icoon een plaats van ontmoeting en gebed, waarbij in woord, gebaar en zang de heiligen worden aangeroepen. We lezen en bespreken enkele oosters-orthodoxe gebedsteksten en schenken aandacht aan de actuele betekenis van deze gebeden, in het bijzonder voor de persoonlijke gebedspraktijk thuis. Zo mogelijk zingen we ter afsluiting een oosters-orthodox Heer ontferm U (Gospodie pomiloei).

3. De betekenis van het gelaat
In de derde bijeenkomst spreken we over de betekenis van het gelaat. Wat betekent het om ‘beelddrager Gods’ te mogen zijn? We zoeken naar antwoorden in de oosters-orthodoxe theologische traditie, in proza en poëzie en bij de filosoof Emmanuel Levinas.
Na de pauze maken we in tweetallen een schets van het gelaat van de ander.
Benodigd materiaal: zacht (B) tekenpotlood en vlakgum. Voor papier en onderlegger wordt gezorgd.

Lokatie: de Waalde kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem.
Je bijdrage: € 24.

Docent Piet van der Heide geeft naast lezingen over iconen ook workshops in Byzantijnse en Joodse meditatieve zang. Recente exposities in het Archeon en in Museumpark Oriëntalis

Dit is een activiteit in samenwerking met d3deverdieping.

De Waalse Kerk Arnhem

De Waalse Kerk:Bezichtiging, stilte en spiritualiteit midden in de stad

Iedere vrijdagmiddag, van 14 mei tot 17 september, tussen 13.00 en 15.00 uur staat de Waalse kerk open voor individuele meditatie, bezinning en gebed. Alles volgens de 1,5 meter richtlijnen.

Er zijn gastvrouwen of gastheren aanwezig.

Heeft U altijd al gedacht: ''wat is dat voor een kerkje naast het politiebureau en achter de schouwburg'' dan kunt U nu de kerk van binnen bezichtigen.

Wees welkom om even of uitgebreid binnen te lopen. Even of wat langer stil te zitten of te mediteren. Welkom ook om U te verdiepen in de historie van de kerk. Of inspiratie op te doen rond het nieuwe glas-in loodraam, gemaakt door glazenier Hermine van der Does en partner Ronald Jonker.

‘Waalse kerk Open’ is een initiatief van de Waalse Gemeente en Jansbeek ekklesia.

Coventrygebed

Coventry gebed elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Gelukkig! We kunnen weer in de Waalse Kerk voor het wekelijkse Coventry Vredesgebed van de Raad van kerken

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Coronamaatregelen in de Waalse kerk

Gedurende de hele coronaperiode hebben we ons steeds kunnen aanpassen aan de vaak wisselende richtlijnen, zoals vertaald door de parochie en de Waalse Gemeente.

Vanaf 25 sept zijn de richtlijnen als volgt: De basisregels blijven van kracht: handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten.

Bij vieringen hoeft men geen QR code of negatieve test te tonen, de kerken willen geen onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat betekent wel dat we een gepaste afstand bewaren tussen de mensen.

Bij evenementen ( zoals bv een lezing) zijn we verplicht om de QR-code van de bezoekers te checken. Uiteraard voldoet het gele vaccinatieboekje ook, evenals een recent testbewijs.

Er mogen intussen max 70 personen in de kerk aanwezig zijn. Voor kleine activiteiten hoeft niet meer gereserveerd te worden. Ook kan er weer volop gezongen worden !

Wat betreft ventilatie: In de kerk blijkt voldoende ventilatie. Via een CO2 meter wordt deze in de gaten gehouden.

Terug naar boven

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Meditatief uur Valentijnsdag

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur. Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. (nu even gepauzeerd en vervangen door het Zielenuur)

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Wie zijn wij?

Jansbeek ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.

>