Eerste Viering met OLV koor in de Waalse Kerk

Viering van het OLV-Koor in de Waalse Kerk

Onze activiteiten


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de Stadskeuken ( Hoek Walburgplein/Beekstraat), waar we met elkaar in gesprek gaan rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: Allerzielen, Aswoensdag, Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, 4 mei.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Pasen 2019 bij Jansbeek Ekklesia
Pasen in Jansbeek Ekklesia Arnhem

Vieringen in de

40-dagentijd en Pasen

Het is weer 40 dagentijd, vroeger vastentijd genoemd. In de Islam is dat de Ramadam. Bij hen en bij ons een tijd om op te schonen, te zuiveren en je leeg te maken van alles wat zich als illusie in je hoofd genesteld heeft. Een tijd om eenvoudiger, langzamer, stiller, ingekeerder, met meer zelfkennis, met meer liefde en meer op God gericht te leven.

 • 14 april Palmzondag 10.00- 11.00 uur met OLVkoor
  De laatste week van de 40dagentijd wordt Goede Week genoemd. De week start met Palmzondagviering.  Officieel gedenken we die dag de intocht van Jezus in Jerusalem, maar wij gaan met het lijdensverhaal de Goede Week in. 

 • Passiebewerking van Oosterhuis in de OLVéviering

  De Lukaspassie van Oosterhuis en niet de Mattheus van Bach staat centraal in de themaviering van het OLVékoor in de Waalse kerk aan de Beekstraat in Arnhem op Palmzondag 14 april a.s. De tekst van de Lukaspassie wordt daar niet gezongen, maar gesproken.

  Met de hertaling van de Lukaspassie maakt Huub Oosterhuis duidelijker dat het gaat om de aanloop naar en de terechtstelling van Jezus van Nazareth. Hoe mooi en emotioneel de Bachversie van de Mattheuspassie ook mag zijn, ze camoufleert daarmee tegelijk dat het om de terechtstelling van een onschuldige gaat en de betekenis daarvan voor de samenleving.

  Omdat de dood in het passieverhaal niet “einde verhaal” is, wordt aansluitend ook over de opstanding gelezen.

  De tekst wordt afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis.

  De viering ( in de Waalse kerk)  begint om 10.00 uur

 • 18 april Witte Donderdag 19.00 - 19.45 uur Taize gebed met Taize jongeren.
  De dag waarop Jezus met zijn leerlingen voor het laatst het Paasmaal gebruikte wordt op donderdag gevierd. Christenen noemen deze dag: Witte Donderdag.
 • 19 April Goede Vrijdag 19.00 - 19.45 uur:  viering met zang van Octo Voces. 
  Van 20.00 tot 22.00 uur: gelegenheid voor persoonlijke meditatie bij het kruis
  Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus.
 • Paaszaterdag 20 April:  Paaswake 22.15 - 23.15 uur. Paaszaterdag is ‘Stille Zaterdag’. De liturgie van de Paaswake begint die dag bij zonsondergang en eindigt officieel bij zonsopgang tijdens de nacht van zaterdag op zondag (Pasen). Die nacht horen we verhalen van schepping en bevrijding uit het eerste en het tweede testament en actuele verhalen van bevrijding. De Paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde.

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam nu te handhaven. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel. Wie de Walburgis Actueel al ontving hoeft niets te doen. Alles blijft hetzelfde onder de nieuwe naam.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Mis niets met de Jansbeek Actueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Waar gaan we verder met de cursussen?

Voor cursussen, workshops en meditaties in de sfeer van de activiteiten van onze Jansbeek Ekklesia verwijzen we u naar D3rde Verdieping ( locatie: de 3de verdieping in Rozet.)

De D3rde Verdieping biedt iedere zinzoekende mens een ‘thuis’ aan. Het is er voor mensen die kerkgaand zijn en verdieping of verbreding zoeken, en voor mensen die niet kerkelijk zijn en op andere manieren bezig zijn met zingeving en spiritualiteit.

De D3rde Verdieping wil op deze manier een ‘grazige weide’ zijn, midden in de stad. Een plek waar mensen hun reis kunnen onderbreken, waar ze even op adem kunnen komen en voedsel tot zich kunnen nemen. Leeftocht voor onderweg.
Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Mediteren

Toch een keer proberen wat meditatie meer kan zijn dan ontspanning en rust? Tot en met 15 april elke maandagavond. Thema: Ben jij een vrij mens?
Lokatie: D3de Verdieping  in het Rozet. Zoals vanouds met Hans van Zanten als begeleider. Je bent altijd welkom om een keer mee te doen.
De meditatie is van 20.00 tot 21.30. Inloop met koffie/thee om 19.30 uur en nagesprek over ervaring en inzicht tot 21.30 uur.

Meer op de website van Hans.

Mis niets met de Jansbeek Actueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Onze laatste blogs:

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, onafhankelijke  wijze ons 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, seminars, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt. 

Copyright 2019, Jansbeek Ekklesia - Disclaimer

>