De Waalse Kerk Arnhem


Verdieping op zondagochtend 19 mei

Zondag 19 mei, 10.00- 11.00 uur in de Stadskeuken (Beekstraat 40)

'Wijsheid die ons binnenste verlicht'.
Dit zongen we toen voor ons in de paasnacht het Levenslicht werd ontstoken.

Deze ochtend zullen we ons verder verdiepen in dit bijzondere licht.
We doen dat aan de hand van woorden van Hans Andreus (1926-1977), voor wie dit licht in zijn leven een grote rol heeft gespeeld.
O.l.v. Wilma Snoeijer. Allen hartelijk welkom.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden nu plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de Stadskeuken ( Hoek Walburgplein/Beekstraat), waar we met elkaar in gesprek gaan rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: Allerzielen, Aswoensdag, Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, 4 mei.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam nu te handhaven. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel. Wie de Walburgis Actueel al ontving hoeft niets te doen. Alles blijft hetzelfde onder de nieuwe naam.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Waar gaan we verder met de cursussen?


Voor cursussen, workshops en meditaties in de sfeer van de activiteiten van onze Jansbeek Ekklesia verwijzen we u naar D3rde Verdieping ( locatie: de 3de verdieping in Rozet.)

De D3rde Verdieping biedt iedere zinzoekende mens een ‘thuis’ aan. Het is er voor mensen die kerkgaand zijn en verdieping of verbreding zoeken, en voor mensen die niet kerkelijk zijn en op andere manieren bezig zijn met zingeving en spiritualiteit.

De D3rde Verdieping wil op deze manier een ‘grazige weide’ zijn, midden in de stad. Een plek waar mensen hun reis kunnen onderbreken, waar ze even op adem kunnen komen en voedsel tot zich kunnen nemen. Leeftocht voor onderweg.
Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Onze laatste blogs:

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, onafhankelijke  wijze ons 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, seminars, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt. 

>