Inspiraties in Coronatijden

inspireer en bemoedig elkaar hier met verhalen die je wilt delen en waarop je kunt reageren

door Marie Louise Vroemen  Om kwart over 5 in de morgen, Hemelvaartsdag, liep ik met thermoskan, boterhammen en verrekijker

Verder lezen

​door Ben BergenIk woon alweer meer dan een maand in ons klooster in Tilburg. En ik kreeg nogal wat

Verder lezen

​door Janny de Lange Ja het is goed om elkaar te bemoedigen in deze bijzondere tijd. Ik bezoek regelmatig

Verder lezen
Groene theologie

Verdieping op zondag. 19 juli 10.00 uur

 Coronaproef in de consistoriekamer van de Waalse Kerk. Vooraf aanmelden bij c.follender@eusbiusparochie.nl of 0624723206

Olv Corry Koot gaan we in gesprek aan de hand van een deelthema uit het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort:

Trees van Montfoort: ‘We moeten naar ‘n ander begrip over de wereld en de hele schepping. Niet de mens, die genadeloos de aarde uitput door gebruik van grondstoffen, staat centraal, maar de hele wereld is één geheel. Staat daar ook iets over in de bijbel? De bijbel gaat immers over God en de mensen. God, die met mensen door de geschiedenis heen met hen meetrekt?’

Trees laat een andere kant van de bijbel zien. Het is alsof je een andere bril opzet.

Waalse kerk coronaproof
Het kan weer in De Waalse Kerk: Wel met reserveren vooraf!

Nu we met 30 mensen bijeen mogen komen om te vieren en de Waalse kerk ‘coronaproof’ is ingericht, kunnen we weer samen (fysiek) vieren!

Wel in een iets andere vorm dan voorheen, want bijvoorbeeld (nog) niet met samenzang.

In de kerk is, naast de mensen, die betrokken zijn bij een viering, slechts plaats voor 18 bezoekers. Het is daarom nodig dat ieder, die wil komen zich tevoren aanmeldt. Dat kan bij mij via: c.follender@eusebiusparochie.nl of via whatsapp: 06 24723206 

Coventrygebed mei 2020

Nieuw: Openstelling De Waalse Kerk

Bezichtiging, stilte en spiritualiteit midden in de stad

Iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de Waalse kerk open voor individuele meditatie, bezinning, gebed en het aansteken van een lichtje. Alles volgens de 1,5 meter richtlijnen.

‘Waalse kerk Open’ is een initiatief van de Waalse Gemeente en Jansbeek ekklesia. Jansbeek ekklesia is een voortzetting van de Walburgis gemeenschap.

Coventry gebed weer in kerk

Coventry gebed in de Waalse kerk
elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Het Coventrygebed is weer in de Waalse Kerk.

Iedereen is weer welkom in de Waalse Kerk voor het wekelijkse Coventry Vredesgebed.

Samen bidden voor vrede en verzoening: Iedere vrijdag 12.30 tot 12.50 uur.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Met Wortel en Tak | vanaf 21 september

Acht avonden met persoonlijke ervaringen in de wereld van hoop en vrees, nepnieuws en houvast. Inspirerende en vaak intieme gesprekken o.l.v. Hans van Zanten op het snijvlak van spiritualiteit, psychologie en maatschappij. In samenwerking met d3deverdieping.

Wat is het toch dat mensen elkaar het leven zo zuur maken dat de rijdende rechter er aan te pas moet komen? Wat maakt dat Facebook, Twitter en andere social media een open riool zijn? Wat zijn de oorzaken die van meningsverschillen oorlogen maken? Dat niet alleen nu maar in alle eeuwen. Het is mij te gemakkelijk om Eva de schuld van alle kwaad te geven. Dat is hopelijk wel achterhaald. Hoe kunnen we dan kijken naar goed en kwaad?

Zo zijn er meer vragen over de grond van onze menselijke conditie. Die vragen behoeven geen pasklaar antwoord. Dat is eigenlijk nooit te vinden. Vragen leiden tot nieuwe vragen en verdiepen zo ons zicht op wat gaande is.

Lokatie: Rozet, d3deverdieping, lokaal 309. Acht maandagavonden 19.30 - 21.30. Lees praktische informatie en achtergronden op de website van Hans. website van Hans.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Bekijk de animatie

Oorsprong van De Waalse Kerk Arnhem 

Een greep uit ons blogarchief:

Ahmed Macouch in Jansbeek Ekklesia

Ahmed Marcouch /  Foto Jan van Dalen

'Macht en Compassie'

Jansbeek Lezing met Ahmed Marcouch.

Verplaatst naar 5 oktober

Wij helpen graag mee om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen. Daarom hebben we besloten om deze Jansbeek Lezing van 23 maart te verplaatsen naar maandag 5 oktober. Gedane reserveringen blijven geldig.

Op maandagavon5 oktober mogen we ons verheugen op weer een bijzondere gast voor de Jansbeek Lezing. Onze Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zal met ons delen wat hem beroert en bezield in onze mooie stad.

Marcouch is geboren in Beni-Boughafer, een dorpje aan de kust, zo'n vijftien kilometer van de Spaanse enclave Melilla. “Je ziet letterlijk de EU liggen. Dus als je in de Rif woont, met weinig perspectief, onvrijheid, geen rechtstaat, veel corruptie, zie je aan de andere kant van dat hek het enige perspectief op een waardige toekomst.“

Thuis moet je veilig zijn.
"Dat zit er diep in bij mij. Ik kan niet slapen, ik kan niet rustig zijn als ik onrecht zie. Als een wooncorporatie niet opschiet met de bouw van nieuwe huizen, of als de politie om een probleem heenloopt terwijl het in de wijk onveilig is, of dat criminelen de dienst uitmaken op straat. Dat is gewoon verschrikkelijk. Je mag mensen niet laten leven in angst. Bedreigd in je eigen woonomgeving, in je eigen huis door buurtcriminelen, dat tast je waardigheid aan.“


Lokatie: De Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem
Reserveren: klik 
hier of bel (06) 24723206
Tickets: € 8 pp (met Gelrepas € 5) uitsluitend betalen aan de kassa. 

Parkeren: Naast de Schouwburg,€ 2,90 per uur.
Musisgarage: Tussen 18:00 en 06:00 uur: € 0,50 per uur

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte. 
Schrijf je hier in

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.

Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur. Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus). Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven. 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: 2 november; begin van de vastentijd; Goede Vrijdag, Paaszaterdag en/of Pasen.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt. 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam te handhaven nu de Walburgiskerk verkocht is. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, wijze 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.