De Waalse Kerk Arnhem


Verdiepen op zondag GodsGeloof en Liefde

Verdieping op zondag. 18 augustus 10.00 - 11.00 uur

 Let op: In de ​bovenzaal van De Waalse Kerk.
Aansluitend koffie/thee/ontmoeten.


I​n deze 'Verdieping op de zondagochtend' gaan we olv Corrie Koot met elkaar in gesprek over Godsgeloof en Liefde. Aan de hand van de kortgeleden uitgekomen gelijknamige brochure van de Mariënburgvereniging, de vereniging van kritisch katholieken.

Vesperviering 4 aug 2019
Vesperviering 4 augustus 17.00 - 18.00 uur

Zo lang getracht - zo lang gereikt/ naar vastheid gerekt/een reddingsoever/maar niets bereikt ( uit het gedicht ‘Terecht’ van Inge Lievaart)


Deze vesperviering heeft als kern een tekst uit het evangelie van Lucas. Hoe gaat het met iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is voor God? Passend hierbij zijn de woorden uit Prediker: ‘lucht en leegte, alles is leegte’.

Voorganger is Anita Knipping. Met medewerking van het vesperkoor. Orgel: Frank van Mierlo.

De Dom in Florence

Klik voor meer

Vakantie: Geloven neem je overal mee naar toe.


Ik ga op reis en neem mee.......


De weken met het mooie weer zijn er weer. De caravan wordt uit de berging gehaald. De kaarten zijn bestudeerd en de campings geboekt. Wie het zich kan veroorloven trekt verder weg naar exotische plaatsen.

 

Maar waar je ook naartoe gaat, je gaat als gelovig mens, ook al ben je misschien niet verbonden aan een kerk. Juist als je onderweg bent, een oude kathedraal binnenloopt of een klooster als pleisterplaats kiest, juist dan raakt jouw geloof je. Meestal zonder woorden ontmoet je een spiritueel 'dasein'.


Wij zouden het leuk vinden als je zulke ervaringen van deze vakantie wilt delen. Dat kan met foto's en/of verhalen. Maak een foto van een kerk, een beeld, een kapel, een klooster of een heilige plek. Stuur die naar ons. Als het kan met een korte toelichting erbij. Wij plaatsen die dan.


Zo kunnen we op de website samen een virtuele reis maken langs spirituele en heilige plekken en leggen we ongeziene verbindingen.


Leuk als je mee doet! We zijn benieuwd hoe het zal gaan. Stuur je materiaal naar Clem Follender, die zal het naar de webmaster doorsturen. Met je mobiel is Whatsapp het gemakkelijkste(+31624723206). Heb je veel fotos, stuur ze dan gratis met WeTransfer.com (tot een maximum van 2 GB.)

De Waalse Kerk Arnhem

Zomer Openstelling De Waalse Kerk

Bezichtiging, stilte en spiritualiteit midden in de stad

De Waalse Kerk, de kleine kerk aan de Jansbeek naast het politiebureau, is ook van binnen een juweeltje. Het heeft een bijzondere geschiedenis. Om daar kennis mee te maken is deze ‘zomer’ vanaf 7 juni de kerk iedere vrijdagmiddag open van 13.00 uur tot 17.00 uur.


In de kerk is ook plaats voor stilte en meditatie.  Elke maand nodigt een andere afbeelding, gemaakt door Hildegard von Bingen, uit tot spirituele overdenking en bezinning. 

‘Waalse kerk Open’ is een initiatief van de Waalse Gemeente en Jansbeek ekklesia. Jansbeek ekklesia is een voortzetting van de Walburgis gemeenschap.

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

​Bekijk de animatie

Oorsprong van De Waalse Kerk Arnhem 

Onze recente blogs:

Coventry gebed, elke vrijdag 12.30 - 12.50 uur

Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk voor Vrede en Verzoening gebeden. Dit zgn. Coventrygebed vindt, op hetzelfde uur, plaats, op ongeveer 200 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen getroffen zijn door oorlogsgeweld. De daarbij geslagen wonden mogen niet vergeten worden en daarom gedenken wij.

 

Een andere intentie van deze beweging is: Het overbruggen van verschillen in cultuur, afkomst en religie.

 

De Coventrygroep Arnhem is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem.  

De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort. De kern ervan wordt gevormd door de Litanie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en luisteren naar een Bijbeltekst. En we bidden, met name voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking, die op dit moment het nieuws bepalen.

Lees hier meer achtergrond.

De Cultural Clash op maandagavond

Culturele diversiteit staat onder hoogspanning. Wat doen we? En wat niet? Vanaf 16 september vier maandagavonden i.s.m. D3de Verdieping.

Spiritueel leven vraagt verdieping door verstilling en reflectie. Tegelijk kan spiritueel leven niet los staan van maatschappelijk engagement. Hoe verlichten we niet alleen ons eigen leven maar ook dat van anderen? Hoe kunnen we die ander zien zodat we begrijpen en zinvol handelen?

Hans bespreekt deze avonden de 'cultural clash' die als een gure wind door de wereld van nu waait. Hij gaat in op achtergronden en kenmerken van de ontwikkeling die o.a. politiek en religie doormaken, maar ook wij persoonlijk. We onderzoeken samen wat dat voor ons kan betekenen. Lokatie: Rozet, D3de Verdieping, lokaal 309. Tijd: 19.30 - 21.30. Lees praktische informatie en achtergronden op de website van Hans

de St. Jansbeek en Waalse Kerk

Overzicht van onze activiteiten

Al onze activiteiten vinden nu plaats in De Waalse Kerk. Gasthuisstraat 1,  6811 DZ Arnhem.


Vesperviering, iedere eerste zondag van de maand van de maand: 17.00-18.00 uur (niet in juli)

Viering gebaseerd op het avondgebed in de contemplatieve kloosters. Met gedichten, psalmen, overweging, gebed. 

  

Themaviering, iedere 2de zondag van de maand van 10.00-11.00 uur ( m.u.v. juli en augustus)

Viering met een maatschappelijk thema. Naast zang ( vnl liederen van Huub Oosterhuis) en teksten, passend bij het thema, komt regelmatig een gastspreker aan het woord. Een lezing uit de bijbel geeft vervolgens verder richting aan de bezinning op het thema.

 

Verdieping op de zondagochtend, ieder 3de zondag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de Stadskeuken ( Hoek Walburgplein/Beekstraat), waar we met elkaar in gesprek gaan rond verhalen/teksten en met de bezielende insteek. Om in contact te komen met de wijsheid daarvan en de betekenis ervan voor onze tijd, voor ons leven.

 

Vieringen/diensten op bijzondere dagen: Allerzielen, Aswoensdag, Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, 4 mei.

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag, 12.30-12.50 uur bidden we voor vrede, samen met meer dan 250 kerken over de hele wereld, die door oorlogsgeweld verwoest zijn.

Jansbeeklezingen: 4 maal per jaar. Te gast zijn bekende en minder bekende sprekers, die een relatie hebben spiritualiteit en/of geloof. Zij worden uitgenodigd te vertellen over wat hen bezielt.

 

Zangworkshops: in het voorjaar een workshop tbv projectkoor met Paaswake en een workshop Gregoriaans in het najaar

Voor vragen kunt u met deze link een email sturen naar Clementine Follender-Nicolaas

Van Walburgis Arnhem naar Jansbeek Ekklesia.


We hebben ons de afgelopen jaren steeds Walburgis Arnhem genoemd. Dat was duidelijk. Maar het zou verwarrend zijn om die naam nu te handhaven. Het leek ons geschikt om ons Jansbeek Ekklesia  te noemen.

Jansbeek is duidelijk: dat stromende water dat leven geeft en zuivert. Nu al fleurt de St. Jansbeek de stad op! En de beek stroomt langs de kapel, de plek, waar en van waaruit we christelijke spiritualiteit oecumenisch en open willen neerzetten.

Ekklesia is minder bekend: Het is een Grieks woord, dat letterlijk betekent: vergadering van opgeroepenen. Het was het meest algemene woord voor de belangrijkste, wetgevende bijeenkomst of vergadering van burgers van een democratische stadsstaat in het oude Athene en het oude Rome. 

Het begrip ekklesia (grieks) /ecclesia( Latijn) wordt in het Nederlands meestal vertaald door gemeente of kerk, en kan zowel de universele kerk, de kerkgenootschappen en de lokale kerk (gemeente) aanduiden. Waarbij de nadruk meer ligt op beweging dan op instituut : ‘De kerk staat, de ekklesia gaat’

Een nieuwe naam betekent ook nieuwe vormgeving in het naar buiten treden. We willen proberen zoveel mogelijk de stijl en vorm van de afgelopen jaren voort te zetten. Professioneel, warm en uitnodigend.


Ook de nieuwsbrief  wordt aangepast: Jansbeek Aktueel. Wie de Walburgis Actueel al ontving hoeft niets te doen. Alles blijft hetzelfde onder de nieuwe naam.
Krijg je de Aktueel nog niet? Geef je dan even op met naam en emailadres. Dat kan in het groene blok hieronder.

In samenzijn en samenwerking,
Team Redactie

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke veertien dagen op de hoogte. 
Schrijf je hier in

Wie zijn wij? Jansbeek Ekklesia

Jansbeek Ekklesia bestaat uit een flinke groep oecumenische vrijwilligers die op eigen, onafhankelijke  wijze ons 'gelovig zijn' verdiepen met vieringen, concerten, lezingen, seminars, meditaties en leerhuis. Heb je zelf ideeën over een activiteit voor zingeving, neem dan contact met ons op. Veel kan, maar wel als je het zelf organiseert en draagt.