VERHALEN OM TE DELEN

We schrijven ze zelf of krijgen ze van jou


waalse kerk en irissen

augustus 29, 2022

Uitnodiging Breed Overleg 12 september


Informatie vanuit de vergadering van de JEraad van 20 juli j.l. 

Breed Overleg maandag 12 september 

Allen, die zich betrokken voelen bij ( activiteiten) van Jansbeek ekklesia zijn welkom bij een Breed Overleg op maandag 12 september, 20.00 – 21.30 uur in de Waalse kerk. Inloop vanaf 19.30 uur. Graag opgeven bij Clem Follender (via contactbericht of 06-24723206)

De agenda zal zijn

  • Welkom en vaststellen van de agenda.
  • Kort terugkijken op het bemiddelingstraject m.b.t. gerezen tegenstellingen en de conclusies en daaraan verbonden acties van de JEraad.
  • Mandaat van de parochie en profielomschrijving van Jansbeek ekklesia. Wat is onze opdracht, gelet op het mandaat van de parochie? Opmerkingen over profielomschrijving.
  • Geven de verschillende activiteiten vorm aan de opdracht en profielomschrijving en zo ja, hoe ?
  • Welke activiteiten zouden toegevoegd kunnen worden aan ons programma?
  • Hoe kunnen we de JE organisatie inrichten om tot meer verbinding te komen?
  • Rondvraag

Aansluitend welkom voor informeel samenzijn bij een drankje en een hapje.

Startzondag van de Eusebiusparochie: 4 sept, 11.30 uur: viering in de Martinus. Daarna informatie en uitwisseling m.b.t. kerkmuziek.

JE zal via Egon en Clem deelnemen aan een overleg tussen bestuur van de Eusebiusparochie en de locatieraden op zaterdagochtend 24/9.

Samenstelling van de JEraad,: Joseph Follender zal de JEraad nog voorzitten t/m de JE raadsvergadering na het Breed Overleg. Daarna zal Egon Haffmans tot nader orde het voorzitterschap op zich nemen. De raad gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Volgende JEraadsvergadering is op 29 september

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets met de Jansbeek Aktueel gratis in je mailbox. 
Elke maand op de hoogte van wat blijft en wat verandert.

Schrijf je hier in

misschien ook interessantHet verhaal van Jezus is niet minder geworden in zijn kracht om levens te veranderen. Maar vandaag de dag, hoewel de meerderheid

Verder lezen


Advent: een uitnodiging om jezelf te ontmoeten Zondag 27 december was de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd opKerstmis. Anselm Grün heeft

Verder lezen
>